Acatistul Sfintei Cuvioase Ipomoni cea Dreaptă, Sfânta Răbdare (13 martie și 29 mai)

| | 0 Comment| 20:16
Categories:

Condacul 1

Ceea ce prin viața ta L-ai mărturisit pe Hristos Dumnezeu în trei înfățișări: fiică de rege, soție de împărat și monahie, te lăudăm pe tine Sfântă Cuvioasă Ipomoni. Iar tu, care acum stai în fața Tronului Sfintei Treimi, te rugăm să ne vindeci de boli, să alungi necazurile și ispitele și toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, iar noi te chemăm: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Icosul 1

Îngerii din ceruri s-au bucurat la nașterea ta căci ai primit numele de Elena, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, ca  fiică a regelui sârb Ștefan Dușan, întruchipând prin nume ca o prevestire viața de împărăteasa rânduită de Dumnezeu pentru tine. Te rugăm să ne ajuți și pe noi să urmăm calea vieții pe care vrea să mergem Dumnezeu, și te strigăm:

Bucură-te, pruncă botezată cu numele Sfintei Împărătese Elena;

Bucură-te, că ai purtat acest nume cu demnitate;

Bucură-te, fiică de rege crescută în credința ortodoxă;

Bucură-te, învățată în toate științele pământului;

Bucură-te, întelepciune care ai ales știința cea duhovnicească;

Bucură-te, urmașă după trup a Sfântului Cuvios Simion Izvorâtorul de Mir;

Bucură-te, urmându-l în sfințenie pe regele Sfântul Ștefan Decanski, bunicul tău;

Bucură-te, sădind în tine de copil credința în Hristos;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 2

La vârsta de nouasprezece ani te-ai căsătorit cu Manuil al II-lea Paleologul, cu câteva zile înainte ca acesta să devină împăratul Bizanțului, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, devenind împărăteasa unui imperiu și soție credincioasă, căci Îi cântai lui Dumnezeu necontenit: Aliluia!

Icosul 2

Noua ta viață s-a arătat de la început a fi una plină de încercări și ispite, Sfânta Ipomoni, dată fiind și situația politică critică a Imperiului Bizantin. Dar nu te-ai lăsat biruită de ispite, iar noi te lăudăm:

Bucură-te, soție devotată și conducătoare înțeleaptă;

Bucură-te, arătând credința nestrămutată în Dumnezeu;

Bucură-te, iubind mult poporul;

Bucură-te, ajutând săracii și pe cei nevoiași;

Bucură-te, mama tuturor celor ce alergau la tine;

Bucură-te, cunoscută după faptele tale bune;

Bucură-te, căci nu făceai nimic fără rugăciune;

Bucură-te, căci te numeai: ”Elena, Împărăteasa Bizanțului întru Iisus Hristos”;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 3

Ai fost cunoscută pentru înțelepciunea și dreptatea ta ca și împărăteasă, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, dând dovadă de înteligență și curaj mai mult ca oricare altă femeie a vremii tale, lucrând virtuțile și trăind în duhul lui Dumnezeu împreună cu soțul tău, căci amândoi Îl laudați pe Mântuitorul Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Dumnezeu ți-a binecuvântat căsnicia cu opt copii, Sfânta Ipomoni, crescându-i în dragostea față de Hristos și sădind în ei, prin rugăciuni și lacrimi, dragostea pentru virtute. Te rugăm să ne acoperi cu înțelepciunea ta și să pui și în noi iubirea pentru Hristos, iar noi te lăudăm:

Bucură-te, soție fertilă binecuvântată cu rodul pântecelui;

Bucură-te, impărăteasă împlinită în viața de familie;

Bucură-te, înzestrată cu înțelepciune de la Dumnezeu;

Bucură-te, curajoasă în numele lui Iisus Hristos;

Bucură-te, trăind cu dorul de Dumnezeu în inima ta;

Bucură-te, ducând viață virtuoasă împreună cu soțul tău;

Bucură-te, miluitoarea orfanilor și a săracilor;

Bucură-te, hotărând cu milă și trăind cu dreptate;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 4

Cât timp ai fost în viață, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, cei din jur au fost uimiți de firea ta dreaptă și plină de dragoste, atât ca împărăteasă cât și ca monahie. Nu te-ai lăsat biruită cu toate că ai băut paharul amarului trăind în lumea aprigă a conducătorilor, fiindcă ți-ai păstrat și înmulțit darurile de la Dumnezeu strigându-L mereu în rugăciune: Aliluia!

Icosul 4

Ai fost luminată de Sus cu dreapta cugetare și înțelepciune, Sfânta Ipomoni, căci dacă vorbeai cu un ascet acesta pleca rușinat de virtuțile tale, dacă te întâlneai cu un judecător aceasta devenea mai corect, dacă te întâlneai cu un avocat acesta credea că ai cele mai înalte studii, dacă întâlneai un om curajos aceasta se simțea înfrânt de răbdarea și tăria ta de caracter, în toți și în toate aducând pacea și duhul lui Dumnezeu. Ne mirăm pentru toate acestea și te lăudăm:

Bucură-te, având simțul realității și trezvie duhovnicească;

Bucură-te, lăsând urma credinței în orice om cu care vorbeai;

Bucură-te, aducându-le îndreptare și pocăință;

Bucură-te, căci îi făceai pe oameni mai buni;

Bucură-te, purtătoare a Harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, fiind înzestrată cu simplitate și putere a cuvântului;

Bucură-te, trăind în feciorie sufletească și trupească până la moarte;

Bucură-te, împărăteasa cea dreaptă a tuturor celor nevoiași;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 5

Trei dintre copii tăi au devenit monahi, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, căci Teodor, Andronic și Dimitrie și-au închinat viața lui Hristos Dumnezeu. Te-ai bucurat pentru această binecuvântare, și i-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Dupa treizecișicinci de ani de căsnicie, cu două luni înaintea morții sale Împăratul Manuil al II-lea soțul tău a lăsat tronul fiului vostru Ioan al VIII-lea, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, și a fost tuns în monahism la Mănăstirea Pantocrator primind numele Matei. Te rugăm să ne fii apărătoare în ispite și necazuri, și te chemăm:

Bucură-te, zămislind copii care au ajuns monahi sau conducători binecredincioși;

Bucură-te, însuflețind dorul de Dumnezeu și la fii tăi;

Bucură-te, căci Domnul le-a luat la El de mici pe cele două fiice;

Bucură-te, că nu te-ai revoltat pentru asta;

Bucură-te, căci și soțul tău a primit haina monahală;

Bucură-te, ocrotitoarea famililor cu mulți copii;

Bucură-te, urcând pe tron fiul tău;

Bucură-te, mamă de  împărați;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 6

După moartea soțului tău, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, ai ales și tu viața monahală primind aripi îngerești la Mănăstirea Sfintei Marta, fiind numită ”Ipomoni” care se tâlcuiește ”răbdare”. Ai viețuit în această mănăstire douăzecișicinci de ani, ridicându-I lui Dumnezeu cântări: Aliluia!

Icosul 6

Deși erai împărăteasă, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, ajutai la toate treburile în mănăstire împreună cu celelalte maici, făcându-te ascultătoare întru totul Împărătesei Cerurilor. Te rugăm fii-ne pavăză în ispite, căci te chemăm cu mult drag:

Bucură-te, înger pământesc și fiică a Cerului;

Bucură-te, căci cu înțelepciune te-ai arătat a fi și Marta și Maria;

Bucură-te, numită ”Răbdare” după virtutea ta;

Bucură-te, izvor de vindecări și pentru noi;

Bucură-te, smerită monahie, neținând cont de rangul tău împărătesc;

Bucură-te, ascultătoare deplină a Maicii Domnului, Împărăteasa Cerului și a pământului;

Bucură-te, ajutându-ne și pe noi să dobândim răbdare;

Bucură-te, alungând ispitele și demonii;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 7

Toată viața ai avut mare evlavie la Maica Domnului, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, care te-a ocrotit mereu mai ales în ultimii ani petrecuți ca monahie, acoperindu-te cu Sfântul Ei Acoperământ sub care ai putut să te împlinești duhovnicește. Te rugăm să mijlocești și pentru noi la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca prin rugăciunile Ei și ale tale să fim izbăviți de patimi și de necazuri, ca să ne bucurăm și noi cu glasuri de pocăință: Aliluia!

Icosul 7

Inima ta era plină de bucurie slujind lui Hristos Dumnezeu, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, făcându-te vas aurit prin smerenie și ascultare, în care să poată să rodească darurile Duhului Sfânt. Te rugăm să primești aceste laude de la noi:

Bucură-te, rugându-te mereu Maicii Domnului;

Bucură-te, trăind în comuniune cu Dumnezeu;

Bucură-te, rugăciune curată și neîncetată;

Bucură-te, hrănindu-te cu slujbele bisericești;

Bucură-te, având mare evlavie la toți sfinții;

Bucură-te, ajutorul maicilor în ascultare și rugăciune;

Bucură-te, insuflând monahiile cu duhul dragostei de oameni;

Bucură-te, Marta și Maria îngemănate într-un singur trup;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 8

Ai ctitorit un așezământ pentru bătrâni ce purta numele „Nădejdea celor deznădăjduiți”, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, care se afla în cadrul Mănăstirii Sfântul Ioan unde se aflau și moaștele Sfântului Patapie Tebeul față de care aveai o râvnă deosebită. Te rugăm să ne fii apărătoare și nouă la bătrânețe, mijlocind să ne păstrăm mintea cea de pe urmă, să îi putem cânta lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții: Aliluia!

Icosul 8

Dumnezeu a rânduit să nu trăiești ultimele momente tragice ale Imperiului Bizantin, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, chemandu-te la Sine cu trei ani înainte de căderea Constantinopolului sub turcii otomani. Minunându-ne de purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, te lăudăm:

Bucură-te, cea plină de milă față de săraci;

Bucură-te, aducând bucurie celor în vârstă;

Bucură-te, alinând și bătrânețile noastre;

Bucură-te, căci prin milostenie te-ai urcat la Cer în rând cu sfinții;

Bucură-te, căci prin răbdare ai primit răsplată de la Maica Domnului;

Bucură-te, căci fiul tău împăratul Constantin a murit în luptă în Altarul Catedralei Sfintei Sofia;

Bucură-te, căci s-a jertfit pentru credință;

Bucură-te, nădejdea celor lipsiți de ajutor;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 9

Ai fost înmormântată la Mănăstirea Pantocrator din Constantinopol, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, iar mai apoi Sfântul tău cap a fost adus la Mănăstirea Sfântului Patapie din Loutraki în Grecia, arătând prin aceasta marea ta evlavie pentru sfântul care ți-a fost ocrotitor în timpul vieții, iar îngerii din Cer s-au bucurat strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Sfintele tale moaște s-au arătat făcătoare de minuni, Sfânta Ipomoni, căci din ele izvorăsc râuri de vindecări pentru cei care li se închină cu credință. Noi ne plecăm în fața lor și a binecuvântatei tale icoane și te chemăm:

Bucură-te, viață închinată lui Dumnezeu;

Bucură-te, fiică duhovnicească a Sfântului Patapie;

Bucură-te, iubind icoanele și cărțile de rugăciune;

Bucură-te, iubire curată și minte luminată de Dumnezeu;

Bucură-te, că moaștele tale sunt pline de har;

Bucură-te, că prin asta Dumnezeu te-a proslăvit după moarte;

Bucură-te, căci nu ai făcut niciodată rău nimănui;

Bucură-te, răspândind binele în fiecare zi a vieții tale;

Bucură-te, cea blândă și smerită;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 10

Ai lăsat în urma ta mulțime de fapte bune, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, căci deși ai fost împărăteasă te-ai smerit până la moarte, fiind în purtare ca o simplă monahie. Dumnezeu a primit viața ta curată și acum Îi cânți în Ceruri împreună cu sfinții: Aliluia!

Icosul 10

Strălucind ca o stea pe bolta Bisericii Ortodoxe, ești lumina care ne arată calea cea strâmtă a mântuirii, căci privind la nevoințele tale ne închinăm cu recunoștință și te lăudăm:

Bucură-te, urcând Golgota până la locul Crucii;

Bucură-te, cărându-ți crucea fără să cârtești;

Bucură-te, dobândind slava de la Dumnezeu;

Bucură-te, că acum Îl vezi pe Hristos față către față;

Bucură-te, ajutându-ne să ne spovedim curat;

Bucură-te, întărindu-ne în răbdare;

Bucură-te, liniștitoarea maicilor și a călugărilor, aducând pace în mănăstiri;

Bucură-te, dezvăluindu-ne taine duhovnicești;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 11

Te-ai arătat a fi mare vindecătoare, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, căci și dupa moartea ta ai rămas mare miluitoare a celor în necazuri și boli. Iar noi, primind darurile tale cele sfinte, Îl strigăm pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Te-ai milostivit spre șoferul de taxi, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, căci urcându-te în mașina lui i-ai spus să te ducă la Manăstirea Sf Patapie din Loutraki, și văzându-l supărat l-ai întrebat: ”De ce ești trist?” iar acesta cu greu ți-a dezvăluit că avea cancer la piele și din pricina aceasta suferea mult mai ales la mâini. Dar tu l-ai însemnat cu semnul crucii, și acesta după ce s-a trezit a văzut că s-a făcut bine. Îți mulțumim că nu ne uiți pe noi cei prinși în vâltoarea lumii care ne trage în străfundurile păcatului, și te strigăm:

Bucură-te, vindecând cancerul, bolile de cap și de piele;

Bucură-te, aducându-ne și nouă somn odihnitor și tămăduitor;

Bucură-te, căci după ce bărbatul s-a trezit, tu nu mai erai în mașină;

Bucură-te, că acesta a mers apoi la doctorul lui;

Bucură-te, că văzându-ți icoana pe perete a știut că tu l-ai vindecat;

Bucură-te, arătându-ne și nouă cum Dumnezeu este Cel care ne vindecă;

Bucură-te, cea plină de milă pentru bolnavi;

Bucură-te, apărătoarea celor neputincioși de care nu se îngrijește nimeni;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 12

Întreaga ta viața s-a întemeiat pe trăirea adevărurilor ortodoxe prin lucrarea faptelor bune, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, de aceea acum te veselești în Ceruri împreună cu Sfintele Cuvioase și cu Împărăteasa Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ridicându-I lui Dumnezeu imnuri de slavă: Aliluia!

Icosul 12

Pe tine cea ce ai căpătat îndrăzneală la Tronul Sfintei Treimi, te rugăm să ne ajuți și pe noi să ducem o viață în adevărul lui Hristos, și îndeamnă-ne la fapte bune căci cu inima plină de iubire te chemăm:

Bucură-te, stâlp drept al credinței;

Bucură-te, fiică de rege credinciosă;

Bucură-te, împărăteasa imperiului și sprijinul oamenilor sărmani;

Bucură-te, mamă binecuvântată, născând împărați și monahi;

Bucură-te, monahie plină de smerenie și răbdare;

Bucură-te, punând și în noi virtuțile duhovnicești;

Bucură-te, ducându-ne pe calea crucii prin ascultare;

Bucură-te, întărindu-ne să împlinim poruncile lui Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 13

O, binecuvântată Sfântă Cuvioasă Ipomoni cea numită ca monahie cu numele de ”Răbdare”, privește și la noi, nevrednicii, și roagă-te la Dumnezeu să ne izbăvească de patimile care ne vatămă sufletul, să ne apere de firea noastră căzută care ne îndeamnă la păcate, și să pună în noi virtuțile răbdării, ascultării și smereniei, ca mântuiți să Îi cântăm: Aliluia! (Acest Condac se spune de trei ori).

Icosul 1

Îngerii din ceruri s-au bucurat la nașterea ta căci ai primit numele de Elena, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, ca  fiică a regelui sârb Ștefan Dușan, întruchipând prin nume ca o prevestire viața de împărăteasa rânduită de Dumnezeu pentru tine. Te rugăm să ne ajuți și pe noi să urmăm calea vieții pe care vrea să mergem Dumnezeu, și te strigăm:

Bucură-te, pruncă botezată cu numele Sfintei Împărătese Elena;

Bucură-te, că ai purtat acest nume cu demnitate;

Bucură-te, fiică de rege crescută în credința ortodoxă;

Bucură-te, învățată în toate științele pământului;

Bucură-te, întelepciune care ai ales știința cea duhovnicească;

Bucură-te, urmașă după trup a Sfântului Cuvios Simion Izvorâtorul de Mir;

Bucură-te, urmându-l în sfințenie pe regele Sfântul Ștefan Decanski, bunicul tău;

Bucură-te, sădind în tine de copil credința în Hristos;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Condacul 1

Ceea ce prin viața ta L-ai mărturisit pe Hristos Dumnezeu în trei înfățișări: fiică de rege, soție de împărat și monahie, te lăudăm pe tine Sfântă Cuvioasă Ipomoni. Iar tu, care acum stai în fața Tronului Sfintei Treimi, te rugăm să ne vindeci de boli, să alungi necazurile și ispitele și toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, iar noi te chemăm: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Ipomoni, desăvârșită în răbdare și în ascultare!

Rugăciune:

Sfântă Cuvioasă Ipomoni care prin viața ta pământească ai întruchipat smerenia și răbdarea și pentru aceasta acum viețuiești cu îngerii în Împărăția lui Dumnezeu, te chemăm cu aceste umile rugăciuni să ne cercetezi inimile și sufletele cu aceeași dreptate cu care ai cercetat oamenii și când erai în viață. Știm că vei găsi în noi murdăria cea mai întunecată ce se lipește de noi ca o funingine, căci am deschis larg ferestrele pentru păcat iar patimile s-au cuibărit adânc prin propia noastră voință. Ne sufocăm, Sfânta Ipomoni, căci nici aerul nu mai poate intra acolo unde stau una peste alta pârghiile cu care ne-a legat vrăjmașul neamului omenesc.

Dar te strigăm pe tine, Sfânta noastră dragă, și te rugăm să chemi tot Cerul pentru noi, să ne ajuți să curățăm casa sufletului și locașul inimii de tot ce ne întinează. Suntem plini de nevrednicie și cu ultimele puteri alergăm la tine: te rugăm nu ne rușina rugăciunea, nu ne lăsa pradă morții care ne pândește ci spală-ne de patimi, rupe lanțurile cu care suntem legați de demoni, îndreaptă firea noastră păcătoasa, dă-ne conștiința de a ne ruga neîncetat, de a avea răbdare, ascultare și smerenie.

Te chemăm ca mamă: ai milă de noi! Te chemăm ca împărăteasa care ai condus un imperiu: dă-le înțelepciune conducătorilor noștri să judece cu milă și să hotărască în Legile Domnului Hristos, nu după cele pământești. Te strigăm ca Sfântă monahie: nu ne lăsa să ne pierdem sufletul, fă-ne mai buni, vindecă-ne bolile trupești și sufletești și împacă-ne cu noi înșine, să ne spovedim curat și să primim cu vrednicie Sfânta Împărtășanie!

Iar la sfârșitul vieții când lupta cu trupul se încheie, ai grijă de sufletul nostru și mijlocește pentru noi, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, ca Domnul Hristos să ne judece cu milă și să ne aseze de-a Dreapta Lui ca să ne bucurăm pentru totdeauna a-I cânta slavă împreună cu tine, cu Maica Domnului și cu toți sfinții, acum și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Troparul Sfintei Cuvioase Ipomoni, Glasul 8:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Ipomoni, duhul tău.