Rugăciune către sfânta Ipomoni – 29 Mai

| | 0 Comment| 20:16
Categories:

Rugăciune:

Sfântă Cuvioasă Ipomoni care prin viața ta pământească ai întruchipat smerenia și răbdarea și pentru aceasta acum viețuiești cu îngerii în Împărăția lui Dumnezeu, te chemăm cu aceste umile rugăciuni să ne cercetezi inimile și sufletele cu aceeași dreptate cu care ai cercetat oamenii și când erai în viață. Știm că vei găsi în noi murdăria cea mai întunecată ce se lipește de noi ca o funingine, căci am deschis larg ferestrele pentru păcat iar patimile s-au cuibărit adânc prin propia noastră voință. Ne sufocăm, Sfânta Ipomoni, căci nici aerul nu mai poate intra acolo unde stau una peste alta pârghiile cu care ne-a legat vrăjmașul neamului omenesc.

Dar te strigăm pe tine, Sfânta noastră dragă, și te rugăm să chemi tot Cerul pentru noi, să ne ajuți să curățăm casa sufletului și locașul inimii de tot ce ne întinează. Suntem plini de nevrednicie și cu ultimele puteri alergăm la tine: te rugăm nu ne rușina rugăciunea, nu ne lăsa pradă morții care ne pândește ci spală-ne de patimi, rupe lanțurile cu care suntem legați de demoni, îndreaptă firea noastră păcătoasa, dă-ne conștiința de a ne ruga neîncetat, de a avea răbdare, ascultare și smerenie.

Te chemăm ca mamă: ai milă de noi! Te chemăm ca împărăteasa care ai condus un imperiu: dă-le înțelepciune conducătorilor noștri să judece cu milă și să hotărască în Legile Domnului Hristos, nu după cele pământești. Te strigăm ca Sfântă monahie: nu ne lăsa să ne pierdem sufletul, fă-ne mai buni, vindecă-ne bolile trupești și sufletești și împacă-ne cu noi înșine, să ne spovedim curat și să primim cu vrednicie Sfânta Împărtășanie!

Iar la sfârșitul vieții când lupta cu trupul se încheie, ai grijă de sufletul nostru și mijlocește pentru noi, Sfânta Cuvioasă Ipomoni, ca Domnul Hristos să ne judece cu milă și să ne aseze de-a Dreapta Lui ca să ne bucurăm pentru totdeauna a-I cânta slavă împreună cu tine, cu Maica Domnului și cu toți sfinții, acum și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.