Rugăciune pentru Biserică și pentru lume

| | 0 Comment| 18:58

Rugăciune pentru Biserică și pentru lume.

Împărate Sfinte, mult milostive şi iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută spre noi păcătoşii şi ascultă umilele noastre rugăciuni, Tu, Cel ce eşti bun şi binecuvântat în veci.
Dezleagă, Doamne, lasă, iartă-ne nouă toate greşelile cu care ne-am spurcat, cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul, cu voie şi fără de voie; străluceşte întru noi harul Tău cel de viaţă dătător ca să nu pierim lepădaţi de la faţa Ta; luminează, întăreşte şi sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, ca să înţelegem şi să facem voia Ta. Umple inimile noastre cu Duhul Tău Sfânt şi sporeşte întru noi iubirea Ta, ca uniţi fiind cu Tine să lucrăm la mântuirea noastră şi a semenilor.
Întăreşte şi înmulţeşte, Doamne, Sfânta Ta Biserică, luminându-i pe toţi oamenii ca să Te cunoască pe Tine şi pe Tatăl Tău şi pe Duhul Sfânt, singurul Dumnezeu adevărat. Surpă grabnic, Doamne al puterilor, uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi care ne împresoară şi cu roua iubirii Tale stinge toate îndemnurile spre dezbinare.
Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, odihneşte întru noi şi ne mântuieşte împreună cu cei din gândurile şi din inimile noastre, dreptmăritori creştini, care se roagă Ţie sau şi prin noi cer mila Ta cea bogată:

– ierarhi şi clerici ortodocşi, monahi şi monahii care se roagă pentru lumea întreagă;
– părinţi şi fraţi ai noştri duhovniceşti, păstori şi învăţători ai Bisericii Tale;
– rudenii după trup, cunoscuţi şi binefăcători ai noştri de pretutindeni;
– conducători ai ţării noastre România;
– oameni pe care ne-ai dat a-i întâlni, care ne urăsc sau ne iubesc pe noi, sau pe care noi cu nesocotinţă i-am smintit, sau i-am scârbit, sau i-am necinstit în vreun fel, cu voie sau fără de voie;
– prunci, copii, tineri în floarea vârstei şi bătrâni;
– văduve, orfani, oameni ce sunt în încercări de întristare, de sărăcie, de supărare, de boală, de singurătate, de prigoană şi de temniţă;
– oameni ce rătăcesc în întunericul păcatelor, al urii, al deznădejdii şi al necredinţei în Tine.

Luminează-i, Doamne, şi pe eretici şi pe păgâni cu harul Tău şi-i uneşte cu Sfânta Ta Biserică.
Dăruieşte-ne tuturor, Doamne, credinţă dreaptă, nădejde tare şi dragoste curată; tinde mâna Ta cea nevăzută din sfânt lăcaşul Tău şi ne binecuvântează pe toţi. Adu-Ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, în mulţimea îndurărilor Tale, de tot poporul Tău şi peste toţi oamenii varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cele către mântuire. Pe cei ce rătăcesc în necredinţă, adu-i la Tine, Dumnezeule al milei, iar pe credincioşi îi întăreşte în iubirea de fraţi, milostive Doamne. Însuţi tuturor toate le fii, Cel ce ştii pe fiecare dintru început şi voieşti ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa Adevărului să vină. Pe noi pe toţi ne primeşte, Doamne, în împărăţia Ta, fii ai luminii şi ai zilei neînserate arătându-ne; pacea Ta şi dragostea Ta dăruieşte-ni-le nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, că Tu toate ni le-ai dat nouă. Ca şi noi, împreună cu toţi Sfinţii care din veac au bineplăcut Ţie, să ne facem părtaşi veşnicelor Tale bunătăţi, pe care le-ai gătit celor ce Te iubesc pe Tine.
Odihneşte, Doamne, în împărăţia Ta, şi pe cei ce au adormit în dreapta credinţă, rudenii, cunoscuţi şi binefăcători ai noştri după duh şi după trup, şi pe toţi oamenii care s-au săvârşit cu nădejdea învierii şi a vieţii veşnice care este la Tine. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Preabun, şi ne miluieşte pe toţi.
Că singur Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru Care ne miluieşti şi ne mântuieşti şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.