Întru această zi, cuvânt din Pildele lui Solomon, pentru învățătură fiilor – 08 Iunie

| | 0 Comment| 20:54
Categories:

    “Ascultati, fiilor, învățătură tatălui, și luați aminte, că să înțelegeți socotință (Pilde 4,1), pentru că dar bun va dau vouă, cuvântul meu să nu-l părășiți. Că, și eu am fost fiu, ascultător al tatălui meu și iubit eram de maică mea. Ei mă învățau și-mi ziceau:

“O, de s-ar înrădăcina cuvântul nostru în inima ta. Păzește poruncile  și nu le uită. Câștigă-ți înțelepciunea și să nu te abați de la graiurile gurii mele, nici să treci cu vederea cuvântul meu. Nu lepăda înțelepciunea și ea te va păzi. Iubește-o și ea te va păzi pe ține. Începătura înțelepciunii este a câștiga înțelepciune, și cu prețul a tot ce ai, capătă priceperea. Caut-o pe ea și te va înalta pe ține. Cinstește-o pe ea, că să te cuprindă și să dea capului tău cununa binecuvântată și te va împodobi cu diademă de mare cinste.

Ascultă, fiule, și primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu te voi învață calea înțelepciunii și te voi purta pe căile dreptății. Când vei merge, pașii tăi nu vor șovăi și chiar de vei alerga, nu te vei poticni. Ține cu tărie învățătură și nu o părăsi; păzește-o, că ea este viață ta. Nu apucă pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi. Ocolește-l și nu merge pe el, treci pe alăturea și du-te mai departe. Că ei nu dorm, până nu făptuiesc răul și nu-i prinde somnul, fărădelege și beau vin căpătat prin asuprire.”

Iar pe noi să ne izbăvească Dumnezeu din toate acestea. A Lui este slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.