Când se pot săvârși cele trei liturghii ?

Categories:

Aceste trei Liturghi se pot săvârşi oricând în timpul anului?

Nu, ci fiecare dintre ele se săvârşeşte numai în anumite răstimpuri din cursul anului, în chipul următor:

 

a) Liturghia Sfântului Vasile se săvârşeşte numai de 10 ori pe an, şi anume:

 

– în primele cinci duminici din Postul Mare;

 

– în joia şi sâmbăta Patimilor;

 

– în ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi ajunul Bobotezei (5 ianuarie);

 

– în ziua Sfântului Vasile ( 1 ianuarie)

 

b) Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte (în mânăstiri) în tot timpul Postului Mare, înfară de următoarele zile din postul acesta:

 

-toate sâmbetele (când se săvârşeşte Liturghia Sf. Ioan, iar în Sâmbata Patimilor, a Sf. Vasile);

 

-toate Duminicile (când se săvârşeşte Liturghia Sf. Vasile, iar în Duminica Floriilor, a Sf. Ioan;

 

– sărbătoarea Bunei-Vestiri (când se face Liturghia Sfântului Ioan);

 

– Joia Patimilor (când se face Liturghia Sf. Vasile);

 

– Luni şi marţi din prima săptămână şi Vinerea Patimilor (zile în care nu se face nici o Liturghie).

 

în bisericile de mir, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte de obicei numai miercurea şi vinerea din Postul Mare (mai ales în prima săptămână).

 

c) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate celelalte zile de Duminici şi sărbători din timpul anului în care nu se săvârşeşte vreuna din celelalte două Liturghii. Ea este Liturghia obişnuită în Biserica Ortodoxă, săvârşindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *