Rugăciunea părinților pentru fii

Categories:

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fata lui suflare de viată și, binecuvântându-l, ai zis:

Creșteți și vă înmultiti și umpleți pământul”; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilința, rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care Tu ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i pe ei de înțelepciune și pricepere, apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și îngerilor Tăi să le fie pururea povățuitori spre toate faptele cele bune, ca în veci să Te laude și să Te preamărească pe Tine. Amin.