Rugăciune la vreme de boală

Categories:

Damne Iisuse Hristoase, Cel ce odinioară la scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea Ta pe cel care  zăcea de 38 de ani în boală și, întâlnindu-l apoi în templu, i-ai zis: „lată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greșești, ca să nu-ti fie ție mai rău”; Cel care pe sluga sutașului și pe fiica femeii cananeience, numai prin cuvânt, pentru credința lor, i-ai vindecat, Însuți, întru tot Milostive Stăpâne, dăruiește-mi și mie această putere a credinței, ca să preamăresc puterea și dumnezeirea Ta!

Iartă-mi mie, Bunule Doamne, mulțimea păcatelor mele cele grele, „că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea”. NU sunt vrednic să ridic ochii mei spre Tine și să cer îndurarea Ta. Ci, ca un bun și de oameni iubitor, milostivește-Te spre nevrednicia mea. Din patul durerii mă ridică și voința mea o întărește, ca să umblu în căile Tale, să împlinesc poruncile Tale și de greșeli să mă feresc.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Tie slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viată făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.