Rugăciune pentru călătorie

Categories:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuți Stăpâne, călătore păzitor ște și cu mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite și mie înger ca lui Tobie, ca să-mi fie povățuitor și păzitor și să mă ferească de toată reaua întâmplare. Și astfel, cu pace, sănătate și bună sporire să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să slăvesc preacinstitutul și de mare cuviința numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.