Rugăciune la necontenirea ploilor

Categories:

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­­­zeul nostru, primește smerita mea ru­gă­ciune și nu ne pierde întru mânia Ta cu vărsarea ploilor necontenite. Ci po­runcește norilor să se îm­prăș­tie și ra­zelor soarelui să strălucească pe pă­mânt, spre înmulțirea roade­lor pă­mân­tului și adunarea lor; ca toată îndestularea având, să prea­slăvim numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.