Geneza în versuri – în lucru –

Categories:

Dumnezeu întru-nceput

Cerul și pământul a făcut

Dar pământul nedeslușit

De întuneric era acoperit

Și Duhul lui Dumnezeu

Peste ape se purta mereu.

 

Dumnezeu a zis: să fie lumină

Și-a văzut că lumina e frumoasă

Despărțită de partea întunecoasă

Dumnezeu Lumina ziuă a numit

Iar întunericul numele noapte a primit

Astfel ziua întâi a tocmit.

 

Și-a despărțit apele de ape

Taria la mijloc le desparte

Cer, tăria a numit

Ziua a doua s-a-mplinit.

 

Apele de sub cer să se adune

Într-o singură reuniune

Uscatul iată că s-a aratat

La un loc apele s-au adunat.

 

Pământul uscat l-a numit

Apele, mări au devenit

Si-a văzut Dumnezeu că este bine

Pământul a dat verdeață din sine

Iarbă de sămânță purtătoare

După fel si-a ei asemănare.

 

Pământul a odrăslit verdeață

Sămânță purtătoare de viață

Pomi roditori după fel pe pământ

Si-a zis că-s bune Dumnezeu cel Sfânt .

Seara iarăși a venit

Ziua a treia s-a sfârșit.

 

Si-a zis Dumnezeu să fie

Luminători pe tărie

Să despartă noaptea de zi

Semne pentru-anotimpuri vor fi.

 

Pentru stăpânirea zilei soarele

Pentru noapte luna si stelele.

Si-a fost seară pe pământ

Ziua patr-a fost la rând.