Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

Categories:

Astăzi este imposibil să impunem în totalitate rânduielile Bisericii. Pentru că sunteţi atât de diferiţi unii de alţii; fixaţi-vă fiecare o măsură a postului.

☆ Dezavantajul rânduielilor canonice este acela că liniştesc conştiinţa acelora care pot să le păzească şi le dau sentimentul că sunt mântuiţi.

☆ Aceasta este o gândire foarte naivă.

☆ Fariseii, asceţii, rabinii Vechiului Testament posteau de asemenea şi ei, dar aceasta nu era suficient. Hristos a spus: Dacă nu întreceţi virtuţile fariseilor, nu veţi putea să vă mântuiţi.

☆ Sfântul Pavel, acest mare geniu pe care ni l-a dat pronia divină, afirmă că nici o lege nu a dus vreodată pe nimeni la mântuire.

☆ Acestea fiind spuse, regulile Bisericii pot să fie, pentru început, un ajutor. Într-adevăr, dacă de la început suntem lăsaţi liberi, de capul nostru, putem să ne pierdem.

Omul care a reuşit să se ridice deasupra oricărei legi a atins starea de îndumnezeire, adică mântuirea.

☆ Este mult mai important să fii conştient şi responsabil de fiecare mişcare a inimii şi a minţii, decât de a avea o regulă.

☆ Este mult mai greu să dobândeşti o anumită putere de discernământ, decât de a-ţi fixa reguli.

Sf. Sofronie Saharov

Via Pr.Stavriu Cristian