Prilej de bucurie

Categories:
Moşii şi strămoşii noştri

Se vor bucura,
Dacă pentru ei
Noi ne vom ruga.

În biserici se jertfeşte
Mielul cel mai Sfânt,
Iertare robilor săi
Zilnic aducând.

Cei adormiţi primesc
Daruri de iubire,
Când pentru ei rostim
Veşnica Pomenire.

poeziiortodoxe.com