Canonul învierii – text

| | 130 Comments| 07:56
Categories:

Hristos a înviat din morți!
Cu moartea pe moarte călcând
Și celor din mormânturi
Viață dăruindu-le.

Cântarea I

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,
Paștile Domnului, Paștile!
Că din moarte la viață și de pe pământ la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cântăm cântare de biruință.

Hristos a înviat din morți!

Să ne curățim simțirile
Și să vedem pe Hristos strălucind,
Cu neapropiata lumină a Învierii.
Și bucurați-vă, zicând: „luminat să-L auzim”,
Cântându-I cântare de biruință.

Hristos a înviat din morți!

Cerurile după cuviință să se veselească,
Și pământul să se bucure.
Și să prăznuiască toată lumea
Cea văzută și cea nevăzută
Că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică.

Cântarea a III-a

Veniți să bem băutură nouă
Nu din piatră stearpă făcută cu minuni
Ci din Izvorul nestricăciunii;
Din Hristos, Cel ce a izvorât din mormânt,
Întru Care ne întărim.

Hristos a înviat din morți!

Acum toate s-au umplut de lumină:
Și cerul și pământul și cele dedesubt.
Deci să prăznuiască toată făptura
Învierea lui Hristos,
Întru care s-a întărit.

Hristos a înviat din morți!

Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase,
Astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu.
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine,
Însuți împreună mă preaslăvește, Mântuitorule,
Întru Împărăția Ta.

Cântarea a IV-a

La dumnezeiasca strajă,
De-Dumnezeu-grăitorul Avacum
Să stea împreună cu noi și să arate
Pe îngerul cel purtător de lumină;
Care a grăit cu mare glas:
„Astăzi este mântuirea lumii,
Că a Înviat Hristos, ca cel Atotputernic!”

Hristos a înviat din morți!

Parte bărbătească, ca Cel ce a deschis
Pântecele cel fecioresc, fost-a Hristos.
Iar ca un om, mielușel S-a chemat și fără prihană,
Ca Cel ce n-a gustat stricăciune,
Paștile noastre, și ca un Dumnezeu adevărat,
Desăvârșit S-a numit.

Hristos a înviat din morți!

Ca un miel de un an,
Cea binecuvântată de noi, cununa Hristos,
De voie pentru toți S-a jertfit,
Paștile cele curățitoare.
Și iarăși frumos din mormânt
Soarele Dreptății, nouă ne-a strălucit.

Hristos a înviat din morți!

Al lui Dumnezeu părinte David
Înaintea chivotului umbrei a săltat jucând
Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu,
Plinirea închipuirilor văzând
Să ne veselim dumnezeiește
Că a înviat Hristos ca cel Atotputernic!

Cântarea a V-a

Să mânecam cu mânecare adâncă,
Și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului.
Și să vedem pe Hristos, Soarele Dreptății,
Tuturor viață răsărind.

Hristos a înviat din morți!

Milostivirea Ta cea nemăsurată
Cei ținuți în legăturile iadului văzând-o,
La Lumina au mers, Hristoase, cu picioare vesele,
Lăudând Paștile cele veșnice.

Hristos a înviat din morți!

Să ne apropiem, purtători de Lumină,
De Hristos, Cel ce a ieșit
Din mormânt ca un Mire
Și să prăznuim împreună cu cetele
Cele iubitoare de Praznic
Paștile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.

Cântarea a VI-a

Pogorâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului
Și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice
Care țineau pe cei legați, Hristoase.
Și a treia zi, precum Iona din chit,
Ai înviat din mormânt.

Hristos a înviat din morți!

Păzind pecețile întregi, Hristoase,
Ai înviat din mormânt,
Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei
Prin nașterea Ta
Și ne-ai deschis nouă ușile Raiului.

Hristos a înviat din morți!

Mântuitorul meu,
Vie și nejertfită jertfă, ca un Dumnezeu,
Pe Tine însuți de voie aducându-te Tatălui,
Ai înviat pe Adam, împreună cu tot neamul,
Sculându-te din mormânt.

Hristos a înviat din morți!

Condacul Paștilor

De Te-ai și pogorât în mormânt,
Cela ce ești fără de moarte,
Dar puterea iadului ai robit
Și ai înviat ca un biruitor,
Hristoase Dumnezeule,
Zicând femeilor mironosițe: „Bucurați-vă!”
Și apostolilor Tăi pace dăruindu-le,
Cela ce dai celor căzuți sculare.

Cântarea a VII-a

Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor,
Făcându-se om, pătimește ca un muritor.
Și prin patimă pe cel muritor îl îmbrăcă
În podoaba nestricăciunii,
Cel ce Unul este binecuvântat,
Dumnezeul părinților, și preaslăvit.

Hristos a înviat din morți!

Femeile cele gânditoare de Dumnezeu
Cu miruri în urma Ta au alergat
Și pe cale, ca pe un mort, cu lacrimi te căutau,
Bucurându-se s-au închinat Ție,
Dumnezeului celui viu.
Și Paștile cele de taină,
Ucenicilor Tăi, Hristoase, bine le-au vestit.

Hristos a înviat din morți!

Prăznuim omorârea morții
Sfărâmarea iadului și începătura altei vieți, veșnice.
Și săltând lăudăm pe pricinuitorul
Pe Unul Cel binecuvântat
Dumnezeul părinților și preaslăvit.

Hristos a înviat din morți!

Cât este de simțită cu adevărat și mult prăznuită
Această noapte de mântuire și strălucită.
A zilei celei purtătoare de Lumină a Învierii
Mai-nainte vestitoare fiind.
Întru care Lumina cea fără de ani
Din mormânt trupește tuturor a strălucit.

Cântarea a VIII-a

Această numită și sfântă Zi Una,
a sâmbetelor Împărăteasă și Doamnă,
Al praznicelor Praznic,
și sărbătoare este a sărbătorilor.
Întru care binecuvântam pe Hristos în veci.

Hristos a înviat din morți!

Veniți cu rodul viței cel nou
Al dumnezeieștii veselii
În ziua cea vestită a Învierii
Împărăției lui Hristos să ne împărtășim
Lăudându-L pe Dânsul că pe un Dumnezeu în veci.

Hristos a înviat din morți!

Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi
Că iată a venit la tine
Ca niște făclii de Dumnezeu luminate.
De la Apus și de la Miază-noapte,
Și de la mare, și de la Răsărit fii tăi.
Întru tine binecuvântând pe Hristos în veci.
Preasfânta Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Părinte Atotțiitorule, și Cuvinte, și Duhule,
Fire ceea ce ești Una în trei Ipostasuri,
Mai presus de ființă și de dumnezeire,
Întru Tine ne-am botezat
Și pe Tine te binecuvântăm, întru toți vecii.

Cântarea a IX-a

Îngerul a strigat celei pline de har:
Curată Fecioară, bucură-te!
Și iarăși zic: Bucură-te,
Că Fiul tău a înviat a treia zi din groapă.
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime,
Că Slava Domnului peste tine a răsărit!
Săltă acum și te bucură, Sioane,
Iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu,
Veselește-te întru Învierea Celui născut al tău.

Hristos a înviat din morți!

O, dumnezeiescul, o, iubitul, o, preadulcele Tău glas!
Căci cu noi Te-ai făgăduit să fii cu adevărat
Până la sfârșitul veacului, Hristoase!
Pe care întărire de nădejde, credincioșii avându-l,
Ne bucurăm.

Hristos a înviat din morți!

O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristoase,
O, înțelepciunea lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea,
Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim cu Tine
În Ziua cea neînserată a Împărăției Tale.

Hristos a înviat din morți!

130 thoughts on “Canonul învierii – text”

 1. 23.Клининговая компания в Челябинске предлагает услуги по уборке после ремонта, освобождая помещения от строительной пыли, остатков материалов и других следов ремонтных работ для создания комфортной обстановки.
  Клининг Челябинск .

 2. Заказать купленный диплом, через интернет.
  Как купить диплом без риска, узнайте сейчас.
  Какой диплом купить, советы от профессионалов.
  Опыт успешной покупки диплома, рассказываем.
  Где купить диплом без проблем, с гарантией.
  Купить диплом по выгодной цене, важные моменты.
  Купить диплом срочно и недорого, спешите.
  Скрытая покупка дипломов, наши преимущества.
  Как быстро купить диплом, срочно и выгодно.
  Как купить диплом онлайн, гарантированный результат.
  Как выбрать диплом, гарантированное качество.
  Как купить диплом срочно, без рисков.
  Почему стоит заказать диплом, гарантированный результат.
  Как выбрать и купить диплом, подробности на сайте.
  Купить диплом без риска, безопасность на первом месте.
  Купить дипломы легко, гарантированный результат.
  Официальная покупка диплома, важные детали.
  Почему стоит заказать диплом на нашем сайте, подробности у нас.
  купить диплом http://7arusak-diploms.com .

 3. Заказать купленный диплом, через интернет.
  Как купить диплом без риска, узнайте сейчас.
  Какой диплом купить, важная информация.
  Почему выгодно купить диплом, подробности.
  Купить диплом легко, на проверенных ресурсах.
  Купить диплом по выгодной цене, интересные варианты.
  Купить диплом срочно и недорого, лучшие условия.
  Покупка диплома: безопасность и конфиденциальность, проверенные решения.
  Лучшие дипломы для покупки, только актуальная информация.
  Купить диплом срочно и законно, лучшие условия.
  Как выбрать диплом, срочные варианты.
  Как купить диплом срочно, подробности на сайте.
  Почему стоит заказать диплом, важные детали.
  Как выбрать и купить диплом, важные моменты.
  Как купить дипломы онлайн, подробности у нас.
  Какой диплом выбрать для покупки, подробности на сайте.
  Официальная покупка диплома, лучшие условия.
  Почему стоит заказать диплом на нашем сайте, подробности у нас.
  купить диплом http://7arusak-diploms.com .

 4. Как получить пропуск на МКАД, что нужно знать, секреты, Пропуск на МКАД: какие документы нужны, Основные вопросы о пропуске на МКАД, которые помогут вам разобраться, Как оформить пропуск для движения по МКАД, Почему стоит получить пропуск на МКАД, подробные разъяснения, подробная информация
  Проверить пропуск на мкад Пропуск на мкад .

 5. Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your
  website, how can i subscribe for a weblog
  website? The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
  vivid transparent concept

 6. Защитите свою конфиденциальность с резидентским прокси, воспользоваться этим инструментом.
  В чем особенность резидентских прокси?, узнайте подробностями.
  Как выбрать лучший резидентский прокси, рекомендации для пользователей.
  Для каких целей используют резидентские прокси?, узнайте возможностями.
  В чем преимущество безопасности резидентских прокси?, анализ функций безопасности.
  Какие риски может предотвратить резидентский прокси?, рассмотрим важные аспекты.
  Как резидентский прокси помогает повысить эффективность?, рассмотрим основные плюсы.
  Секреты увеличения скорости с резидентским прокси, практические советы для оптимизации работы.
  Зачем использовать резидентский прокси для сбора информации?, анализ возможностей для парсеров.
  Секреты анонимности с резидентским прокси, рекомендации к безопасности онлайн.
  Секреты эффективной работы в соцсетях с резидентским прокси, рекомендации функционала.
  Зачем арендовать резидентские прокси и какие бонусы?, проанализируем лучшие варианты.
  Как использовать резидентские прокси для защиты от DDoS-атак, подробно изучим меры безопасности.
  Почему резидентские прокси пользуются популярностью, рассмотрим основные факторы.
  Сравнение резидентских и дата-центровых прокси, рекомендации для выбора.
  аренда резидентных прокси https://rezidentnieproksi.ru/ .

 7. Охраняйте свою конфиденциальность с резидентскими прокси, для чего это нужно.
  Обходите географические блокировки с резидентскими прокси, неограниченным контентом.
  Оптимизируйте работу сети благодаря резидентским прокси, с чем связано.
  Обезопасьте свои онлайн-платежи с резидентскими прокси, и не беспокойтесь о своей безопасности.
  Защитите свою личную жизнь и данные с резидентскими прокси, и оставайтесь незамеченными.
  Обходите цензуру и блокировки с резидентскими прокси, и не тревожьтесь за свою приватность.
  резидентные прокси купить https://rezidentnie-proksi.ru/ .

 8. Ищете качественную мебель для офиса? Рекомендую обратить внимание на мебель замм. Этот бренд предлагает широкий ассортимент офисной мебели, включая стильные и функциональные офисные столы. Продукция замм отличается высоким качеством, долговечностью и современным дизайном. Идеально подходит для создания комфортного и продуктивного рабочего пространства. В ассортименте вы найдете всё, что нужно для организации современного офиса. Отличный выбор для тех, кто ценит надежность и стиль! С уважением, Zamm мебель.

 9. Если вам нужны профессионалы в области продвижения сайтов и разработки, обратите внимание на Михайлов Дмитрий. Они предлагают полный спектр услуг: от SEO и SEM до работы с Яндекс.Директ. Команда специализируется на создании эффективных стратегий, которые помогают привлечь целевую аудиторию и увеличить видимость вашего бизнеса в интернете. Их профессионализм и подход к каждому клиенту гарантируют отличные результаты. Рекомендую Mihaylov Digital как надежного партнера в цифровом маркетинге! С уважением, Mihaylov Digital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *