09 Tropare Septembrie

Categories:

Troparul sfântului Siluan athonitul

24 septembrie 

Propovăduitor al iubirii lui Hristos, lumii întregi ai fost dat, de trei ori fericite, între cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, căci pe Cel smerit și blând ai văzut și inima Aceluia o ai cunoscut. Pentru aceasta, prin graiurile tale toți luminându-ne, proslăvim Duhul, Carele pe tine-au proslăvit

Troparul sfântului Ioan Evanghelistul,

26 septembrie, glasul al 2-lea :

Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grăbește de mântuiește pe poporul cel fără de răspuns. Că te primește când cazi către Dânsul. Cel ce te-aprimit când te-ai rezemat pe pieptul Lui: pe Acela roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule, ca norul vrăjmașilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerâdu-ne nouă pace și mare milă.