Acatistul sfântului mucenic Conon – 05 Martie

Categories:

Troparul Sfântului Mucenic Conon din Isauria, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Conon din Isauria glasul al 3-lea:

Cu curăţie, ca un Înger, vie­ţuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu Îngerii şi pe părintele tău l-ai adus la cunoştinţa lui Hristos. Şi pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărtu­risit, Sfinte Mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi!

Condacul 1

Sfântului Mucenic Conon îi aducem aceste laude, căci el s-a împotrivit rătăcirii cu vitejie și s-a luptat pentru Domnul Hristos, fiind încununat cu cununa nestricăcioasă în Împărăția lui Dumnezeu. Iar tu, Sfinte Conon, roagă-te pentru noi care te strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Icosul 1

Fiind așezat acum în rândul Sfinților, te desfeți de priveliștea Îngerilor din Ceruri, Sfinte Mucenice Conon, și din Înalt auzi aceste cântări:

Bucură-te, primind stăpânirea asupra duhurilor necurate de la Domnul Hristos;

Bucură-te, cel ce alungi vrăjmașii nevăzuți din oameni;

Bucură-te, cel ce îndepărtezi pe veci ispitirile diavolilor;

Bucură-te, arhanghel cu chip de Lumină;

Bucură-te, cel ce mânuiești sabia Duhului Sfânt spre mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 2

Fiind născut din părinți care au auzit propovăduirea Sfântului Apostol Pavel în cetatea Isauria, Sfinte Conon, ai ajuns la vârsta potrivită căsătoriei și părinții tăi te-au logodit cu o fecioară frumoasă pe nume Ana, dar Dumnezeu voia pentru tine o altă viață în care să Îl chemi pe El neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

Mai înainte de ziua nunții ți s-a arătat Sfântul Arhanghel Mihail care te-a învățat adevărata credință, te-a botezat la pârâu în numele Preasfintei Treimi și te-a împărtășit cu dumnezeieștile Taine, Sfinte Conon, iar apoi după ce te-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci s-a făcut nevăzut.

Bucură-te, că te-ai umplut de Duh Sfânt;

Bucură-te, că de atunci Arhanghelul Mihail era cu tine nevăzut;

Bucură-te, că ai primit naștere din nou;

Bucură-te, că și pe mireasa ta ai învățat-o a-și păstra fecioria;

Bucură-te, că viețuiați ca frate cu sora, ca doi serafimi;

Bucură-te, că și pe părinții tăi i-ai adus la Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 3

După câtăva vreme, tatăl tău a primit moarte mucenicească, mama ta s-a mutat la Dumnezeu și apoi și fecioara Ana a fost chemată către Cămara Mirelui Hristos, iar tu trăiai în rugăciune zi și noapte, omorându-ți trupul și robindu-l duhului, Sfinte Conon, și Dumnezeu primea osteneala ta: Aliluia!

Icosul 3

După mulți ani, în vremea bătrâneților tale, Hristos Domnul a voit a arăta darul Duhului Sfânt care sălășluia în tine, Sfinte binecuvântat. Astfel, te-a trimis în cetate unde i-ai văzut pe oameni pregătiți a merge la peștera idolului Apolon pentru a-I aduce jerfe idolești, dar tu i-ai mustrat aspru.

Bucură-te, că Arhanghelul Mihail te-a dus acolo într-o clipită la locul idolesc;

Bucură-te, că păgânii au ajuns doar după patru zile;

Bucură-te, că i-a tulburat Arhanghelul Mihail și le-a rătăcit calea;

Bucură-te, că nu mai știau încotro să o ia;

Bucură-te, că l-ai făcut pe demonul Apolo să recunoască adevărul, că: ”Unul este Dumnezeu adevărat, Hristos Cel propovăduit de tine!”

Bucură-te, că idolul s-a sfărâmat, și păgânii au crezut în Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 4

Tot în acele locuri era o peșteră pustie unde viețuia un diavol care omora oamenii și animalele care treceau pe acolo. Locuitorii îi aduceau jerfe rugându-l să nu îi ucidă, dar văzând ca nimic nu izbutesc te-au chemat pe tine, Sfinte Conon, știind că tu te rugai Dumnezeului cel Atotputernic: Aliluia!

Icosul 4

Ducându-te acolo fiind urmat de popor, ai chemat diavolul să iasă afară și acesta s-a arătat ca o babă necurată, tremurând și scuturându-se, apoi la-i certat să nu facă rău nimănui și l-ai tirmis în gheenă. Strigăm și noi odată cu credinicioșii:

Bucură-te, că mulți au crezut atunci în Hristos;

Bucură-te, că viețuind în casa părintească făceai multe minuni;

Bucură-te, că aveai darul de a scoate diavolii din oameni;

Bucură-te, că Dumnezeu îți dăduse stăpânire asupra lor;

Bucură-te, că vindecai cu rugăciune bolile aduse de demoni;

Bucură-te, că descopereai cele furate și eliberai prizonierii nevinovați;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 5

Odată, șezând la rugăciune au tăbărât pe tine mulțime de diavoli, Sfinte Conon, din aceia pe care îi izgoniseși din oameni și din capiștile idolești, dar tu i-ai legat în numele Domnului Iisus Hristos și i-ai trimis să muncească pământul și să păzească animalele, iar ei făceau toate ca niște robi răscumpărați fiind ținuți în legăturile nevăzute ale lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Într-o noapte au năvălit tâlharii în casa ta vrând să te jefuiască, Sfinte dar prin porunca lui Dumnezeu diavolii care îți slujeau i-au bătut pe tâlhari fără milă, lăsându-i abia vii. După ce i-ai certat, te-ai rugat pentru tâlhari și Dumnezeu i-a vindecat slobozindu-i în pace, și ei te-au lăudat așa:

Bucură-te, că ți-ai iubit vrăjmașii;

Bucură-te, că nu i-ai lăsat să moară în păcate;

Bucură-te, că tămăduiești răni adânci;

Bucură-te, că stăpânești duhurile necurate cu puterea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că mila și dragostea nu lipsesc de la tine;

Bucură-te, că poruncești diavolilor să plece de la noi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 6

Oriunde erai clevetit, Sfinte Conon, diavolii cei legati de puterea lui Dumnezeu mergeau și îi băteau pe hulitori, aducându-i înaintea picioarelor tale, iar tu îi învățai cele ale credinței, despre dragoste, cinste, despre Domnul Hristos și Împărăția Lui, așa încât ei primeau îndreptare și Îl cinsteau pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

O văduvă oarecare, săracă, s-a dus să adune spice în urma secerătorilor, și fiindcă obosise l-a pus jos pruncul său pe care îl căra în brațe, când un lup alergând din pădure l-a răpit, fugind cu el. Femeia, văzând că nu e chip să prindă singură lupul, a venit la tine, Sfinte Conon, rugându-te să o ajuți.

Bucură-te, că îndată ai poruncit robilor nevăzuți;

Bucură-te, că aceia s-au și dus după lup;

Bucură-te, că ai dat pruncul viu și sănătos mamei sale;

Bucură-te, că nu lăsai pe nimeni nemiluit;

Bucură-te, că rugăciunea ta străpungea Cerul;

Bucură-te, că erai ca un stâlp de foc, arzând necurăția și nedreptatea;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 7

Însă alți diavoli au pornit război împotriva oamenilor aducând boli mai ales de vărsat de vânt, și mulți mureau fără să găsească tămăduire, dar alergând la tine pentru ajutor, Sfinte Conon, te-ai rugat lui Dumnezeu să îți dea puterea asupra diavolilor ceea ce Dumnezeu a împlinit de îndată, și credincioșii se bucurau: Aliluia!

Icosul 7

Prinzându-i pe toți demonii i-ai certat, pe unii i-ai trimis în locuri pustii, pe alții întru adânc și pe alții i-ai legat și i-ai pus în treizeci de vase de lut cu plumb și, pecetluindu-i cu puterea Crucii, i-ai îngropat în pământ sub temelia casei tale.

Bucură-te, curajos ostaș al lui Hristos;

Bucură-te, că ești de neînvins în războiul duhovnicesc;

Bucură-te, ajutorul preoților binecredincioși;

Bucură-te, salvarea noastră de la boli molipsitoare;

Bucură-te, că vindeci rănile aduse de diavol;

Bucură-te, mijlocitorul noastru înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 8

Nu după multă vreme a început prigonirea împotriva creștinilor și a ajuns în Isauria un anume ighemon numit Magdon, care căuta să omoare pe oricine se închina la Hristos și Îi striga: Aliluia!

Icosul 8

Din porunca acestui ighemon ai fost prins și tu, Sfinte Conon, și te muncea cu multe și cumplite chinuri, silindu-te a aduce jertfă idolească.

Bucură-te, că bătrânețile tale erau albite de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că mintea ta era îndreptată doar spre Dumnezeu;

Bucură-te, că ai rămas neclinitit în credință;

Bucură-te, că păgânii te-au chinuit timp îndelungat;

Bucură-te, că Arhanghelul Mihail te întărea în suferință;

Bucură-te, că era cu tine nevăzut;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 9

Auzind credincioșii că ai fost prins de ighemon și că acesta te chinuie, Sfinte Conon, au alergat degrabă înarmați să îl ucidă, dar acesta a fugit din cetate împreună cu oștenii lui, căci nu știa să se închine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Aflându-te legat și plin de răni însângerate, sătenii te-au dezlegat degrabă și, plângând, își ungeau trupurile lor cu sângele tău dorind să se sfințească prin aceasta.

Bucură-te, că îți sărutau cu dragoste rănile;

Bucură-te, că sângele tău era tămăduitor;

Bucură-te, că ungându-se cu el, credincioșii se vindecau de toate bolile;

Bucură-te, că te-ai necăjit că nu te-au lăsat să mori pentru Hristosul tău;

Bucură-te, că ai văzut în asta Voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, că nu te-ai revoltat;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 10

Credincioșii te-au dus acasă și se îngrijeau de rănile tale, Sfinte binecuvântat, și toti Îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru că te-a lăsat în viață: Aliluia!

Icosul 10

Ai trăit încă doi ani, Sfinte Conon, timp în care ai făcut multe alte minuni prin darul izgonirii demonilor din oameni, vindecând boli și aducând suflete la Hristos, și oamenii te slăveau așa:

Bucură-te, că te-ai mutat la Dumnezeu cu sfârșit cuvios;

Bucură-te, că Arhanghelul Mihail te-a dus în Rai;

Bucură-te, că ai primit de la Hristos cununa nestricăciosă a mucenicilor;

Bucură-te, că ai fost îngropat alături de părinți și mireasa ta Ana;

Bucură-te, că multă plângere a fost la moartea ta pe pământ;

Bucură-te, că multă bucurie s-a făcut în Cer, ducându-te Iisus în ceata de ostași ai Arhanghelului Mihail;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 11

După adormirea și îngroparea ta, Sfinte Conon, isaurienii au vrut să dărâme casa ta părintească pentru a construi în loc o biserică. Lucrând la temelii, au aflat în pământ cele treizeci de vase de lut în care i-ai închis pe diavoli, și bucurându-se Îl laudau pe Dumenzeu: Aliluia!

Icosul 11

Crezând că în vase se află aur și argint ca o comoară pământească pe care ai agonisit-o, Sfinte binecuvântat, au spart un vas și de îndată au tăbărât pe ei diavolii ca un fum întunecat și necurat și, întunecând văzduhul, au făcut vifor mare înspăimântându-i pe oameni.

Bucură-te, că multe îngroziri au făcut necurații;

Bucură-te, că Dumnezeu îngăduise aceasta pentru pedepsirea celor lacomi;

Bucură-te, că ei s-au rugat ție, Sfinte Conon, să îi ajuți;

Bucură-te, că prin puterea ta, diavolii au fost izgoniți;

Bucură-te, că celelalte douazecișinouă de vase au rămas neatinse;

Bucură-te, că ele sunt în temelia bisericii până azi;

Bucură-te, că cei ce ți se roagă petrec nevătămați de diavoli;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 12

Slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Unul în Treime Dumnezeu, mulțumim pentru viața ta curată și neprihănită, Sfinte Conon, căci prin rugăciune te-ai făcut stâlp de foc cu care ai ars necurații demoni, fiind salvarea celor care cu credință caută izbăvire la Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Petrecând acum cu ceata Arhanghelului Mihail în Ceruri, te rugăm nu ne uita pe noi, cei mult încercați în viforul lumii păcătoase și care ne izbim la tot pasul de cursele diavolilor necruțători, și primește aceste laude:

Bucură-te, aducându-i pe calea credinței pe cei pierduți;

Bucură-te, că ți-ai creștinat familia toată;

Bucură-te, că ai primit puterea de a stăpâni diavolii;

Bucură-te, că aceștia au devenit robii tăi, din porunca lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ești ocrotitorul preoților care fac exorcizări;

Bucură-te, că îi aperi pe ei și familiile lor de răzbunarea demonilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îl supui pe vrăjmașul nevăzut!

Condacul 13

Sfinte Mucenice Conon, cel plin de har dumnezeiesc, care ai primit putere de la Dumnezeu de a lega diavolii, vino la noi împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail și alungă cetele de demoni care ne chinuie și scoate-ne din rătăcirea credinței pe noi și pe cei dragi ai noștri, ca mântuiți să ne rugăm din Ceruri: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Fiind așezat acum în rândul Sfinților, te desfeți de priveliștea Îngerilor din Ceruri, Sfinte Mucenice Conon, și din Înalt auzi aceste cântări:

Bucură-te, primind stăpânirea asupra duhurilor necurate de la Domnul Hristos;

Bucură-te, cel ce alungi vrăjmașii nevăzuți din oameni;

Bucură-te, cel ce îndepărtezi pe veci ispitirile diavolilor;

Bucură-te, arhanghel cu chip de Lumină;

Bucură-te, cel ce mânuiești sabia Duhului Sfânt spre mântuirea noastră;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Condacul 1

Sfântului Mucenic Conon îi aducem aceste laude, căci el s-a împotrivit rătăcirii cu vitejie și s-a luptat pentru Domnul Hristos, fiind încununat cu cununa nestricăcioasă în Împărăția lui Dumnezeu. Iar tu, Sfinte Conon, roagă-te pentru noi care te strigăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Conon, biruitorul rătăcirii, cel ce îi supui pe vrăjmașii nevăzuți!

Rugăciune:

Sfinte Mucenice Conon, cel ce te-ai făcut vas de lumină preacurată a Duhului Sfânt, cu puterea lui Dumnezeu ai surpat înșelăciunea demonilor și ai fost ocrotitorul credincioșilor. Te rugăm și noi să ne păzești, să scoți din inima, din mintea, din sufletul și din toate mădularele noastre toată necurăția pe care noi am adus-o asupra noastră sau care ne-a cuprins din viclenia vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Adu împăcarea în familie, adu la credință soții sau soțiile care rătăcesc în erezii să primească învățătura Evangheliei și să se boteze cu Duh Sfânt spre viața veșnică. Alungă lupul care ne fură agoniseala duhovnicească dar și pe cea lumească, păzește pruncii la sânul maicii lor să nu îi răpească furii și să aibă sănătate și învață-ne să ținem dreapta credință.

Ocrotește preoții slujitori care din iubire de oameni le aduc acestora vindecare sufletească prin slujbele rânduite de Sfânta Biserică, pentru ca lucrarea făcută de ei să dăinuie spre încredințarea în Mila și Bunătatea lui Dumnezeu; apără familiile preoților de răzbunarea demonilor izgoniți din credincioși, și mijlocește la Hristos Domnul pace tuturor celor care ți se roagă, pentru ca trăind în rugăciune și în Duh Sfânt să ne împărtășim de Lumina Veșnică a Împărăției lui Dumnezeu, căruia Îi aducem slavă și cinstire. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!