Acatistul sfinților mucenici Hrisant și Daria – 19 Martie

Categories:

Troparul Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria (glasul 4)

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Alesii lui Hristos mucenicii Hrisant și Daria, cei ce ati fost impodobiti cu coroane de slavă divină și către viața vesnică prin credință și suferință ati venit la Hristos, primiti rugăciunile noastre nevrednice pentru slava lui Dumnezeu, izbăviti-ne de ispite și tot felul de necazuri și noi va laudam cu dragoste și bucurie: Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Icos 1

Sufletul vostru a avut puritate îngerească, Sfintilor mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria. V-ați ferit de  farmecul lumii cea fără de Dumnezeu, bucurându-vă de inegalabila bunătate Divină, cântând laude Stapanului tuturor fericirilor. Ne bucuram de faptele voastre si vă strigăm cu tandrețe:

Bucurați-vă, mărturisitori minunați, care ati iubit adevărul divin;

Bucurați-vă, că ati alungat vrăjmășia farmecului și dulceața patimilor;

Bucurați-vă, că v-ați întărit bunătatea în credința lui Hristos;

Bucurați-vă, caci dulciurile acestei lumi nu v-au fost ispitiri;

Bucurați-vă, că ati arătat cu îndrăzneală desfătările idolilor;

Bucurați-vă, căci cuvintele voastre au fost pentru cei necredincioși lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 2

Văzând ostilitatea desfătărilor și a dulceții patimilor, Sfinte Hrisant cel  binecuvântat, înarmat cu credință l-ai alungat pe sarpele cel viclean si pe Daria ai adus-o mireasa imaculată a lui Hristos ca cea mai grațioasă mireasă, cântând cu ea lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 2

Ati avut mintea luminata de lumina adevărului, mucenici plini de toată vitejia. Ati fost împodobiti cu vitejia inimii lui Hristos în mărturisirea credinței în Dumnezeul Adevărat, sipentru o asemenea îndrăzneală, slavindu-vă faptele, primiti această laudă:

Bucurați-vă, caci ati iubit adevărul credinței in Hristos;

Bucurați-vă, credinciosi ai ortodoxiei si al adevărului ziditor;

Bucurați-vă, caci poruncile lui Hristos în curăție le-ati implinit;

Bucurați-vă, caci ati dus o viață in curatie, plăcută Domnului;

Bucurați-vă, că v-ați împodobit sufletele cu dragostea lui Hristos;

Bucurați-vă, caci ati disprețuit desfătările acestei lumi și deșertăciunea;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 3

Puterea divină v-a spirijit in chinurile voastre pentru Hristos, caci stând în mijlocul celor mai grele incercari, harul Domnului strălucea peste voi, suferind pentru credința lui Hristos, iar noi cu voci neîncetate cântam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 3

Având o mare dorință de a vă împodobi cu coroanele muceniciei pentru Hristos, Sfinți mucenici Hrisant și Daria, ați propovăduit neobosit credința lui Dumnezeu, denunțând nebunia dușmanului idolatriei, întărind credincioșii în credința adevăratului Dumnezeu și invatandu-i pe calea mântuirii. În același fel, vazand dragostea voastra pentru Dumnezeu, strigam cu îndrăzneală către voi:

Bucurați-vă, mărturisitori adevărați care nu va temeti de chinuri;

Bucurați-vă, învățându-i pe toți să nu se teamă de mustrările omenești;

Bucurați-vă, ca v-ati pus nădejdea în Dumnezeu;

Bucurați-vă, caci i-ati  învățat credința pe multi care au crezut în providența lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, că atii rușinat fără teamă înșelăciunea lui Satana;

Bucurați-vă, v-ați petrecut tot timpul în fapte de rugăciune;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 4

O furtună de furie și nenorociri feroce ale persecutorilor nu au putut sa va zdruncine credința în Hristos, mucenici atot-fericiți Hrisant si Daria, caci voi pentru Duhul Sfânt ati cântat curajos în fața lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 4

Auzind cuvintele Sfintei Scripturi ca Dumnezeu Este iubire, binecuvântat Sfinte Hrisant, sufletul tau a iubit credința în adevăratul Dumnezeu. Ai fost ferm în credință si ai adus-o la Hristos si pe Daria, preoteasa templului Minerva, fiind slăvit de bunătatea iubirii Împăratului Ceresc. Iar noi te vom slavi cu aceste laude:

Bucurați-vă, căci v-ati păstrat în inimile voastre focul iubirii pentru Dumnezeu până la sfârșitul vieții voastre;

Bucurați-vă, că v-ati întărit sufletul cu adevărata teologie;

Bucurați-vă, că Biserica lui Hristos este ocrotitorul slavei;

Bucurați-vă, invatatori credincioși și mijlocitori catre Dumnezeu;

Bucurați-vă, caci ne învățati sa ascultăm poruncile divine;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 5

Ati fost ca doua stele pe Cerul credintei, Sfintilor Hrisant și Daria, caci v-ati inteles sa trăiti în curatie ca soti. Înlocuind viața iubirii temporare și trupești, v-ați împodobit sufletele cu dragostea lui Hristos si cu harul dumnezeiesc Domnului Cerului și al Pământului I-ati cântat un cântec: Aliluia.

Icos 5

Traind o viața dumnezeiască, împodobită cu slujirea neincetata a Domnului, ati predicat neobosit credința lui Hristos, spunand tuturor sa aiba curaj si ca din credința lui Hristos să nu se retragă în niciun fel, denunțând întunericul idolatriei și indreptandu-i pe oameni spre fericirea cerească. Amintindu-ne viața voastra cuvioasa,  va strigăm cu dragoste:

Bucurați-vă, caci ati arătat icoana adevăratei căsătorii creștine;

Bucurați-vă, caci casa voastra a fost plina de Duhul Sfânt;

Bucurați-vă, îndrăzneala celor zeloși in ortodoxia lui Dumnezeu,;

Bucurați-vă, lumanari arzând pentru dragostea lui Hristos;

Bucurați-vă, slava neinfricata a predicatorului;

Bucurați-vă, caci ati indurat chinuri ale sufletului împreună cu chinuri trupești pentru Hristos;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 6

Vorbele tale despre Dumnezeu au fost spuse cu glas tare, Sfinte mucenic Hrisant, caci ai chemat credincioșii să respingă tentațiile acestei lumi, dandu-le cele potrivite celor care caută mântuirea și se gândesc la Dumnezeu. Împlinind aceasta, Sfant binecuvântat, ai adus-o si pe Daria la Hristos, întărind-o în credință, cântând cu îndrăzneală lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6

Ati urcat duhovniceste în inimile voastre spre lumina slavei cerești, adevărații mucenici ai lui Hristos Hrisant si Daria, caci v-ati trait toată viața in evalvie și credința într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Casa voastra a fost ca o mănăstire sfântă, iar noi minunându-ne de această viață a voastra, va cântam:

Bucurați-vă, stele cerului, strălucitoare duhovniceste;

Bucurați-vă, caci prin rugăciunile voastre s-a deschis pentru mulți ușa Împărăției lui Hristos;

Bucurați-vă, protectori harnici ai caselor cinstite;

Bucurați-vă, vase alese ale harului divin;

Bucurați-vă, patroni cerești al căsniciilor cinstite;

Bucurați-vă, ca v-ati împodobit cu curăție sufletelor voastre;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 7

Pentru ca nu ati vrut să vă îndepărtați de credința lui Hristos și să faceți sacrificii idolilor ticăloși, guvernatorul orașului Kalerin v-a dat la tortura, Sfintilor purtători de patimiri. Dar voi, după ce ati îndurat multă suferință, cu îndrăzneală și credință I-ati cântat curajos lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 7

Chinuitorul, uimit de măreția răbdării și credinței voastre, s-a gândit ca faceti magie si a poruncit să fiti dati la cele mai grele torturi. Dar nimic nu v-a putut zdruncina credința, niciun fel de tortură sau truc. Credinciosii privind suferinței voastre, va striga:

Bucurați-vă, lumini ale lui Hristos, strălucind în întunericul răutății;

Bucurați-vă, mustrând răutatea idolatrilor;

Bucurați-vă, neînfricati apărători creștini al credinței;

Bucurați-vă, căci dragostea voastra pentru pentru Hristos a crescut prin rănile voastre;

Bucurați-vă, cei ce ati îndurat ocara și supărarea pentru Hristos;

Bucurați-vă, caci ati invins cu ajutorul lui Hristos;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 8

O minune s-a întâmplat când Claudiu Tribunul a cunoscut adevărul lui Dumnezeu, văzând suferințele voastre, mucenici Sfinti Hrisant si Daria, caci un vrăjitor nu ar putea suporta un asemenea chin pe care voi l-ati îndurat. Voi ati primit cu bucurie chinurile și v-ati mărturisiț credința in Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 8

V-ați bucurat din toată inima de dragostea lui Hristos, Sfinți mucenici Hrisant și Daria, văzând convertirea la credința in Hristos nu numai a lui Claudiu tribunul, ci și a tuturor din casa lui: Ilaria, sotia sa și copiii lui Iason și Maurus care impreuna cu soldații care va chinuiau au cerut să primească Botezul Domnului. Ei au crezut în Hristos si au încept să-L slaveasca pe Dumnezeu, iar noi cu bucurie duhovniceasca strigam către voi:

Bucurați-vă, că v-ati umplut sufletul de harul lui Hristos;

Bucurați-vă, luminand pe mulți cu lumina divină;

Bucurați-vă, ati avut curaj uimitor in fata chinuitorilor răi;

Bucurați-vă, caci ati fost fără teamă in suferința pentru Hristos;

Bucurați-vă, caci ati chemat mulți chinuitori la Hristos prin suferințele voastre;

Bucurați-vă, căci ati purtat crucea lui Hristos cu răbdare și devotament;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 9

Toată natura îngerească s-a bucurat nespus de mult, Sfintilor mucenici Hrisant si Daria, văzând cum v-ati jertfit pentru Hristos. Ati invatat pe toată lumea cu cuvinte dumnezeiești arătând calea mântuirii, si ati îndurat fără teamă chinul pentru credincioși, lăudându-l pe Dumnezeu Cel minunat între sfinții Săi cu cântarea: Aliluia.

Icos 9

Ritorii cei fara glas nu pot sa vi se împotrivească, Sfinti mucenici ai lui Hristos și Hrisant și Daria. Cine poate să redea suferințele voastre pentru Hristos, Dumnezeul nostru? Neglijând gloria pământului și măreția vieții vremelnice, v-ati dat sufletele voastre pentru credința in Dumnezeu. Lăudându-va faptele, va strigăm cu dragoste:

Bucurați-vă, saditori zeloși ai credinței in Hristos;

Bucurați-vă, adversari îndrăzneți ai idolilor închinării;

Bucurați-vă, credincioși conducătoari din întunericul idolatriei până la lumina lui Hristos;

Bucurați-vă, ca v-ati uimit chinuitorii cu multe minuni;

Bucurați-vă, că ati îndurat bătaie înverșunată pentru Hristos;

Bucurați-vă, că pentru suferința chinului vostru pe Numerian l-ati făcut de rușine;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 10

Ati salvat sufletele credincioșilor, sfinți mucenici, fiind împodobiți cu înțelepciunea lui Hristos si ați stins cugetarile neînțelepte ale inchinatorilor la idoli, fiind vase curate ale Atotputernicului, chemându-i pe toți să rămână în slava nemăsurată a lui Dumnezeu și să-l roage pe Creator: Aliluia.

Icos 10

Vazand ca zidurile sunt mai dure decât piatra, a apărut un nou chinuitor al creștinilor, Numerian, care, în nebunia sa, a poruncit va dea la alte chinuri. Tu, Sfinte Hrisant, ai fost scufundat într-o fântână de canalizare, iar pe Sfanta Daria au vrut sa o duca la o casa de desfrau, dar puterea lui Dumnezeu v-a ținut nevătămati și lumina cerului a fost asupra voastra. Văzând acestea, ne minunam si va laudam:

Bucurați-vă, stâlpi ai statorniciei, stând ferm în credința lui Hristos;

Bucurați-vă, caci ati îndurat duhoarea murdăriei pentru Hristos;

Bucurați-vă, caci ati suportat ocara și suferința fără teamă;

Bucurați-vă, cei luminati cu lumina cerului în chinurile voastre;

Bucurați-vă, caci mânia lui Numerian a fost zadarnica;

Bucurați-vă, cei mai tare decât piatra în chinurile voastre;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 11

Vă aducem un cântec de lauda, minunati mucenici ai lui Hristos. V-ați proslăvit faptele voastre ca eroi ai lui Hristos Mântuitorul nostru și cu puterea credinței v-ați rușinat chinuitorul. Noi ii multumim Domnului pentru aceasta si Îi cântăm cu venerație și dragoste: Aliluia.

Icos 11

Soarele stralucitor al Adevărului luminează inimile credincioșilor, văzând mereu minunile glorioase ale lui Dumnezeu. Minunata lumină divină va poartă, purtători de patimiri Sfinților Hrisant și Daria, conducându-va spre suferinta si moarte pentru numele lui Hristos. Sfanta Daria, ai fost credincioasa soțului tău până la sfârșit si ai avut o credință fermă împotriva tuturor ispitelor dusmanului. Aducându-ne aminte cu respect de faptele și suferințele voastre, va binecuvântăm cu aceste laude:

Bucurați-vă, lumini ale lui Hristos, strălucind în întunericul răutății;

Bucurați-vă, mustrând răutatea idolatrilor;

Bucurați-vă, neînfricati apărători creștini al credinței;

Bucurați-vă, căci dragostea voastra pentru Hristos a crescut prin rănile voastre;

Bucurați-vă, cei ce ati îndurat ocara și supărarea pentru Hristos;

Bucurați-vă, caci ati invins cu ajutorul lui Hristos;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 12

Harul s-a revărsat de la Domnul, Sfintilor laudati Hrisant și Daria, si cu bucurie amintirea voastra este proslăvită de credincioși și mărită cu rugăciuni calde ridicate spre voi. Ati suportat suferințe grele pentru credința in Hristos, iar la moartea voastra ati fost primiti in Imparatia Cereasca unde cu îngerii impreuna Ii cântați lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 12

Cântam sfârșitul vostru glorios, mucenici sfinti, caci odată cu el ati proslăvit și credința lui Dumnezeu în adevăr, fiindca suferințele voastre, in care ati fost precum mieii în mijlocul fiarelor, arata întruparea predicării divine. Amintindu-ne, vă exclamăm cu tandrețe:

Bucurați-vă, caci pentru credința lui Hristos ai fost îngropati de vii într-o groapa adânca;

Bucurați-vă, cei slăviti de multe semne ale milostivirii lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, că amintirea voastra este slavita prin slujbele și rugăciunile credincioșilor;

Bucurați-vă, căci sufletele voastre s-au dus în ceruri înaintea lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, cei încununati de coroanele Împărăției Ceresti de la Sfanta Treime;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 13

O, slaviti și îndelung răbdatori Sfinti mucenici Hrisant și Daria! Primiți acest cântec de laude de la noi, nevrednicii, rugându-vă cu tandrețe: ridicați rugăciunile voastre calde pentru toți cei care vă proslăvesc amintirea și cu mijlocirea voastră la Tronul lui Dumnezeu, mântuiti-ne de necazuri, dureri, boli și chinuri veșnice, astfel încât să fim cinstiți în cetele cerești să-I cântăm lui Dumnezeu : Aliluia, Aliluia, Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icos 1

Sufletul vostru a avut puritate îngerească, Sfintilor mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria. V-ați ferit de  farmecul lumii cea fără de Dumnezeu, bucurându-vă de inegalabila bunătate Divină, cântând laude Stapanului tuturor fericirilor. Ne bucuram de faptele voastre si vă strigăm cu tandrețe:

Bucurați-vă, mărturisitori minunați, care ati iubit adevărul divin;

Bucurați-vă, că ati alungat vrăjmășia farmecului și dulceața patimilor;

Bucurați-vă, că v-ați întărit bunătatea în credința lui Hristos;

Bucurați-vă, caci dulciurile acestei lumi nu v-au fost ispitiri;

Bucurați-vă, că ati arătat cu îndrăzneală desfătările idolilor;

Bucurați-vă, căci cuvintele voastre au fost pentru cei necredincioși lui Dumnezeu;

Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Condacul 1

Alesii lui Hristos mucenicii Hrisant și Daria, cei ce ati fost impodobiti cu coroane de slavă divină și către viața vesnică prin credință și suferință ati venit la Hristos, primiti rugăciunile noastre nevrednice pentru slava lui Dumnezeu, izbăviti-ne de ispite și tot felul de necazuri și noi va laudam cu dragoste și bucurie: Bucurați-vă, Sfintilor Hrisant și Daria, impreuna cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos.

Rugăciune

O, sfinți și binecuvântați purtători de patimiri, mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria! Noi, nevrednicii, alergăm la voi, ajutoarele noastre calde și rapide, sa duceti la tronul lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Ascultați acum această rugăciune și rugați-vă pentru noi, cei păcătoși si nevrednici, iubitului nostru Domn Iisus Hristos pe care L-ați mărturisit în chinurile voastre grele înaintea chinuitorilor și a persecutorilor sfintei credințe a lui Hristos.

De dragul credinței lui Hristos ati îndurat multe chinuri și ati fost omorâti, iar Biserica lui Hristos v-a încoronat cu frumusețe și coroane de slavă nemuritoare, traind într-o bucurie inexprimabilă impreuna cu îngerii din Imparatia Cereasca. Fiti pentru noi o mijlocire puternică sa ne păstram credința lui Hristos în curăție, dati-ne curaj în suferințe și ispite, sa avem mulțumire în nevoile cotidiene, si sa avem întotdeauna dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru.

Învățați-ne cu rugăciunile voastre, sfinți mucenici, sa ramanem pe calea mântuirii, întăriți-ne picioarele cu fermitate pe calea poruncilor Domnului, mustrându-ne greșeala, acordând vindecare bolnavilor, eliberarea de sărăcie, protecția în căsătorie, si toate cele folositoare mântuirii. Căci cu rugăciunile voastre de călăuzire, mijlocire si de întărire, să-L slăvim pe Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos, caruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinaciunea, impreuna cu Tatăl Său fără început și cu Preasfântul și Bunul și Datatorul Său de viață Duhul Sfant, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevarat, sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti cea mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita, fara de asemanare, decat Serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.