Doamne, Tu ştii că eu sunt neputincios.

Categories:

Doamne, Tu ştii că eu sunt neputincios.

☆ Cu frică eu caut căile care duc spre Tine.
☆ Nu mă trece cu vederea; nu Te depărta de mine în căderea mea;
☆ Apropie-Te de mine, om de nimic, dar însetat de Tine.
☆ Sălăşluieşte-Te în mine şi şăvârşeşte Tu singur toate câte ne-ai poruncit nouă; fă-mă să fiu al Tău în vecii vecilor în dragoste neclătinată.

Sf. Sofronie Saharov