Acatist la vreme de necazuri, ispite, supărări si incercări

Categories:

Rugăciunile începătoare:
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și datatorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curateste pe noi de toată întinăciunea și mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curateste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, da ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbăvește de cel rău.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul, glasul al 8-lea
Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisesti și ceea ce este de folos Tuturor le dăruiești, Doamne, iubitorule de oameni, dăruiește-ne toate cele ce ne sunt de trebuință și izbăvește-ne de tot necazul, că spre Ține nădejdea ne-am pus, spre Mântuitorul și Grabnicul nostru Ocrotitor!

Condacele și Icoasele:
Condacul 1:
„Până când, Doamne, mă vei uită, până în sfârșit? Până când vei întoarce făță Ta de la mine? Până când voi ingramadi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea?”, se întreba David proorocul, cuprins de tulburare. Dar când sufletul sau s-a veselit de milele Tale, Ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia!

Icosul 1:
Știm că la nuntă din Cană Galileii ai prefăcut apă în vin, PreaDulce Iisuse, și credem că așa poți schimbă slăbiciunea noastră în putere, frică noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim la Ține că la singurul nostru ocrotitor, că la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbăvi de neputințele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebuință? Numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Ține căutăm alinare:
Doamne, Cel ce ne înconjori cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Împăratul împăraților, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Care ești Răsăritul Rasariturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, infrumusetatorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 2:
„Luați, fraților, că pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe Proorocii care au grăit în numele Domnului”, ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi, urmând sfatul sau, purtăm în cugetele noastre nu numai suferințele Sfinților Prooroci, ci și pe ale tuturor sfinților care, gustând din paharul durerii, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2:
Știm neputințele și slăbiciunile noastre, dar știm și că Îți stă în putere să ne întărești așa cum L-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat și cum i-ai întărit pe Sfințîi Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ție:
Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cuptorul cel de foc, păzește-ne și pe noi;
Doamne, ocrotește-ne așa cum l-ai ocrotit pe Proorocul Daniil când se află în groapă cu lei;
Doamne, care în grele încercări i-ai fost acoperitor Sfântului Apostol Pavel, acoperă-ne cu Harul Tău;
Doamne, da-ne puțîn din puterea ce i-ai dat-o tânărului Nestor când l-a biruit pe puternicul Lie;
Doamne, învață-ne să râvnim răbdarea Sfântului Alexie, cel numit Omul lui Dumnezeu;
Doamne, ajută-ne să îi cinstim și să îi urmăm pe Sfințîi pe care nimic nu i-a putut despărți de dragostea Ta;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 3:
Știm cuvântul Evangheliei că „cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” și ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O, dacă am avea mucenicească răbdare, atunci ar fi primită de Dumnezeu că o tămâie cu bun miros și s-ar înalta la ceruri că un tainic: Aliluia!
Icosul 3:
Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodată, mai bine ne-am aduce aminte de Dreptul Iov. Bunătăți felurite a avut și pe toate le-a pierdut, dar pentru că nu L-a hulit pe Dumnezeu s-a învrednicit de binecuvântarea Să și a primit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să ne împărtășim de răbdarea să, Doamne, Cel ce ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, și să ne împărtășim și de binecuvântările Tale:
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, miluiește-ne;
Doamne, dătătorul celor ce cer, dăruiește-ne darul răbdării;
Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov;
Doamne, folositorul văduvelor, înțelepțește-ne că să nu mai cădem în deznădejde;
Doamne, apărătorul celor lipsiți, învață-ne să Îți cerem ajutorul;
Doamne, deschizătorul celor ce bat, deschide-ne nouă ușa binecuvantarilor Tale;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 4:
Grijile ne apasă și ne tulbură, îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu, și sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este cu putință să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel ce așteaptă să primească de la noi cântărea: Aliluia!
Icosul 4:
„Nu va îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” Așa ne-ai povățuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvânt, ci fiind plini de mândrie ne-am pus nădejdea în lucrul mâinilor noastre. Dar acum, rușinați fiind și lipsiți de cele de trebuință, cădem cu umilință la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greșeală noastră:
Doamne, vezi lipsurile noastre și dăruiește-ne toate cele care ne sunt de trebuință;
Doamne, întărește-ne să putem răbda încercările prin care ai îngăduit să trecem;
Doamne, dăruiește-le celor lipsiți de hrană să se indestuleze de milele Tale;
Doamne, Care ai înmulțit painile și peștii în pustie, înmulțește darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiașe;
Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătățile lumești;
Doamne, luminează-ne gândurile, că să nu mai râvnim ceea ce nu ne este de folos;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 5:
Știindu-ne în vreme de boală cârtitori precum de demult iudeii în pustie, Te rugăm cu zdrobire de inima să alungi de la noi această neputință și să ne dai putere că oricât de mari ar fi suferințele noastre să Îți cântăm, grăind: Aliluia!
Icosul 5:
Toți vom muri, toți vom părăși această lume în care cunoaștem durerea și boală. Să înțelegem durerile trupești că oglindire a suferinței veșnice și bold pentru a cere dumnezeiască milostivire:
Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre;
Doamne, dăruiește răbdare celor aflați în suferințe sufletești și trupești;
Doamne, tămăduiește-i pe cei cărora le este de folos această;
Doamne, întărește-i pe cei biruiți de suferințe de tot felul;
Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veșnicei bucurii;
Doamne, povățuiește-i pe cei care suferă să se teamă de veșnică suferință și să se pocăiască;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 6:
Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice care ne așteaptă dacă ne lăsăm prinși în lanțurile patimilor și în cursele vrajmasului, și dacă uităm să Îi cântăm Celui ce stăpânește întreagă lume: Aliluia!
Icosul 6:
Credem că sunt adevărate minunile pe care le mărturisește Evanghelia, Hristoase, prin care ai fost Grabnic Ajutător celor aflați în necazuri de tot felul, și știm că izvorul lor nu a secat, ci curge până în zilele noastre. Alergam la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei rândui toate spre folosul nostru:
Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnică tulburare și dăruiește-ne să gustăm liniștea;
Doamne, apară toate așezările creștine și pe cei ce locuiesc într-însele;
Doamne, păzește-ne de cutremur, de potop, de foc și de celelalte necazuri;
Doamne, păzește-ne de căderea în păcat, pe noi și pe cei pentru care ne rugăm Ție;
Doamne, dăruiește-ne sfârșit creștinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică;
Doamne, izbăvește-ne de focul cel nestins și de chinurile care îi așteaptă pe păcătoșii care nu se pocăiesc;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 7:
Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, degeaba Îl rugăm să ne păzească de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, dacă mergând pe drumul pierzarii nu vrem să pricepem că El vede toate faptele noastre, și nici să ne pocăim, ci doar Îi cântăm: Aliluia!
Icosul 7:
Izbăvește-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor și da-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a Celui ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au răstignit, că să putem plini porunca iubirii de vrăjmași:
Doamne, împacă-i pe cei ce se vrajmasesc, făcându-se unelte ale diavolului;
Doamne, învață-ne să ne iertăm unii pe alții și să uităm răul care ni s-a făcut;
Doamne, alungă de la noi duhul mâniei și picură în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne dușmănesc;
Doamne, întoarce răul în bine, spre slavă Numelui Tău;
Doamne, iartă-i pe toți cei care ne-au greșit, cu știință sau fără de știință;
Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor apăsăți de singurătate, care nu găsesc înțelegere la oameni;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 8:
Mieluseaua Ta, Iisuse, Sfânta Justina fecioara, simțind săgețile vrajmasului năpustindu-se asupra ei, nu s-a biruit de deznădejde, ci insemnandu-se cu credință cu semnul crucii a gonit de la ea puterile întunericului, învățându-i pe cei ispitiți de diavol să cânte Izbavitorului celor slabi: Aliluia!
Icosul 8:
Mantuieste, Doamne, poporul Tău, și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău, pe toți cei care se roagă Ție:
Doamne, izbăvește-ne din toate cursele întinse de necuratul diavol;
Doamne, nu îngădui să fim batjocoriți de urătorul de oameni;
Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare drăcească;
Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi;
Doamne, împiedică-i pe creștini să caute ajutor la vrăjitori, la fermecătoare sau la doctorii închipuiți;
Doamne, da putere celor care în ispite se însemnează cu semnul Sfintei Cruci;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mantuieste-ne precum știi!

Condacul 9:
Se aude încă glasul Inaintemergatorului: „Pocăiți-va, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”. Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumești și să alergam la Doctorul care tamaduieste sufletele, cântându-I cu umilință: Aliluia!
Icosul 9:
Doamne Iisuse Hristoase, noianul păcatelor noastre ne apasă și zăcem că bolnavul de la Scăldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea pocăînței. Ajută-ne, Tu, Milostive Doamne, să primim curajul de a părăși și de a uri păcatul, de a alerga la scaunul spovedaniei și de a ne mărturisi prea multele noastre păcâte:
Doamne, care nu Te-ai scârbit de păcătoasă care Ți-a sărutat picioarele, milostiv fii nouă, păcătoșilor;
Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm;
Doamne, nu știm să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun;
Doamne, alungă de la noi pe vrăjmașul care ne oprește să ne spovedim cu zdrobire de inima;
Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie;
Doamne, învață-ne să punem început bun mântuirii;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul 10:
Că o desfrânata, lumea această ne ispitește să părăsim calea cea strâmta și să îmbrățișăm trecatoarele desfătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruiești darurile Duhului Sfânt: duhul înțelepciunii, duhul înțelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoștinței, duhul temerii de Dumnezeu și duhul bunei-credințe, că stand neclintiți în față ispitelor să Îți înălțăm cântărea: Aliluia!
Icosul 10:
Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi din gură Ta, Doamne, cuvânt de bucurie: „Flamand am fost și Mi-ați dat să mănânc, gol am fost și M-ați îmbrăcât, bolnav am fost și M-ați cercetat. Veniți, binecuvântațîi Părintelui Meu, de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”. Învață-ne să facem faptele credinței, Doamne, învață-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalți, că să avem nădejde de mântuire:
Doamne, dăruiește-ne să Te iubim din toată inima și din tot cugetul nostru;
Doamne, dăruiește-ne să ne iubim aproapele cu dragoste jertfelnică;
Doamne, Care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, învață-ne să slujim aproapelui nostru ori de câte ori este nevoie;
Doamne, Tu care ești Samarineanul milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile semenilor noștri;
Doamne, luminează-ne că în cei pe care îi ajutăm, flamanzi, goi sau bolnavi, să Te vedem pe Ține;
Doamne, da-ne puterea de a nu șovăi să împlinim poruncile Tale;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul 11:
A început războiul, se aude trâmbiță care ne cheamă la lupta, care ne cheamă să părăsim lenevia cea pierzătoare de suflet și să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii și cu pavăză credinței, luptând până la sânge împotriva patimilor și a poftelor și cântând cântărea: Aliluia!
Icosul 11:
Ori de câte ori cădem în lupta, să ne ridicăm degrabă, că să nu se primejduiasca sufletele noastre. Să luptăm cu curaj și cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le vede și le va tămădui cu multă pricepere:
Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune;
Doamne, povățuiește-ne să ducem o viață smerită, lepădând gândurile de mândrie;
Doamne, da-ne să iubim nevoință și să disprețuim desfătările pătimașe;
Doamne, luminează-ne și sfințește-ne, că să păstrăm și să mărturisim dreapta-credință;
Doamne, dăruiește-ne să trăim că fii înțelepți ai Bisericii Tale;
Doamne, nu îngădui să părăsim predaniile Părinților și să ne lipim inimile de învățături rătăcite;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul 12:
„Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!”, ne spune marele Pavel, Apostolul neamurilor, apostolul care strigă cu glas mare către creștini că aceștia să nu aștepte vremuri de liniște și odihnă pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12:
Nu suntem singuri în față ispitelor, ci suntem ocrotiți de PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, de soborul Sfinților și de cetele Îngerești. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate milele Tale cele arătate și pentru cele ascunse și Te rugăm să ne îndrumi pășîi pe calea mântuirii, pe calea care duce în curțile Raiului:
Doamne, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cuviosilor Părinți și ale Cuvioaselor Maici, ale Sfinților știuți și neștiuți, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, pentru rugăciunile Sfinților Îngeri pe care de la botez i-ai trimis să ne ocrotească, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor îngerești, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoților și ale celor care ne pomenesc, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, pentru rugăciunile care se înalta în Sfânta noastră Biserica, mântuiește-ne precum știi;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu, Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțînă noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, că să Îți putem cânta cu inima smerită: Aliluia!
Apoi se zice iarăși Icosul 1:
Știm că la nuntă din Cană Galileii ai prefăcut apă în vin, PreaDulce Iisuse, și credem că așa poți schimbă slăbiciunea noastră în putere, frică noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim la Ține că la singurul nostru ocrotitor, că la singurul nostru sprijin. Cine ne va putea izbăvi de neputințele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va putea da cele de trebuință? Numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Ține căutăm alinare:
Doamne, Cel ce ne înconjori cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Împăratul împăraților, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Care ești Răsăritul Răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, infrumusetatorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Cel ce toate le randuiesti spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi!

și Condacul 1:
„Până când, Doamne, mă vei uită, până în sfârșit? Până când vei întoarce față Ta de la mine? Până când voi ingramadi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea?”, se întreba David proorocul, cuprins de tulburare. Dar când sufletul sau s-a veselit de milele Tale, Ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia!
Se face otpustul.
După aceea zicem această rugăciune:
Rugăciune la necazuri și supărări:
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră și au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Ține este toată nădejdea noastră. Tu cunoști pricina răului care ne apasă. La Ține perii capetelor noastre sunt numărați. La Ține deci scăpăm și pe Ține te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet și să ne ajuți a birui toate ispitele care ne învăluie, că Tu ești întărirea, scăparea și izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la vreme de încercări şi de supărare

Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtună păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăşție ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură.

Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece că piatră. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alungă de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta această şi nu am altă mângâiere decât în ține, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea.

Prea Sfântă Maică a lui Hristos, Prea Curată, Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Prea slăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către ține, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine. Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin.

Mică rugăciune la necazuri și supărări

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea și intristarile chinuitoare mă îngrozesc, dar întru Ține este toată nădejdea mea.

Tu cunoști toată pricina răului ce mă bântuie. La Ține perii capului meu sunt numărați. La Ține, deci, scap și pe Ține te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și trup și să-mi ajuți să birui toate ispitele care mă invaluiesc.

Pentru că Tu ești întărirea, scăparea și izbăvitorul meu, Hristoase, Dumnezeule și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Amin.

Marea rugăciune la vremuri de grea încercare, necazuri, pericole și nenorociri

Doamne Dumnezeule, norii negri ai nenorocirilor se îngrămădesc asupra capului meu și intristarile chinuitoare mă îngrozesc. Dar, deși sufăr, eu nu cartesc împotriva Ta, Preabunule, căci Tu ești totdeauna sprijinitorul meu și piatră cea neclintită, pe care sunt întemeiate nădejdile mele. Tu cunoști, Dumnezeule, pricinile nenorocirilor și intristarilor mele și îngrijești de soarta mea.

Deși sufăr, Doamne, eu știu că Tu mă iubești și această încredințare mă încurajează. Plin de nădejde în dragostea și bunătatea Ta, nu voi lasă să mă biruiască impotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj, pentru că eu cred că, având ajutorul Tău, voi ieși biruitor.

Cel ce cârmuiești lumea și soarta muritorilor, cârmuiește și corabia viețîi mele, cea izbită de valurile ispitelor, spre liman liniștit. Înțelepciunea Ta să mă povățuiască pururea în calea binelui și a fericirii, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi.
Amin.

Doamne Dumnezeule, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în Răi pe strămoșîi noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea lor; Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească cu ingroziri și cu suferințe grele pe Dreptul Iov, pentru a se vădi și mai lămurit virtuțile și credință lui întru Ține; Cel ce ai dat îngăduință satanei să se apropie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, pentru că, înfrânt și rușinat, acel duh blestemat să audă din gură Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia mea, satano, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să I te închini și numai Lui Unuia să-I slujești!”. Cel ce tuturor Drepților și Sfinților Tăi le-ai dat vremuri de ispitire, de primejdii și de grele îndoieli, pentru că, prin ele lamurindu-se, să biruie și să rămână și mai întăriți în credință, în nădejdea, în dragostea și în supunerea cea către Ține.

Însuți, Atotputernice și Preabunule Stăpâne, ajută-mă în această clipă grea, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli și amăgiri viclene îmi frământă inima. Arată-mi, Milostive Doamne, adevărul și calea Ta cea dreapta, pentru că, biruind greaua încercare din clipă de acum, să mă bucur de cuvintele Apostolului Tău Iacob, care zice: „Fericit bărbatul care răbda ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa viețîi, pe care a făgăduit-o Dumnezeu tuturor celor ce Îl iubesc pe El”.

Dăruiește-mi, Stăpâne Doamne, inima curată și credință tare, pentru că în aceste clipe grele să cant împreună cu Proorocul Tău David: “Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necajesc! Mulți se școală asupra mea. Mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slavă mea ești și Cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Școală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrajmasesc: Dintîi păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea, și peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta.” Amin.

Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașîi Lui și să fugă de la față Lui toți cei   ce-L urăsc pe Dansul. Să piară cum piere fumul, cum se topește ceară de la față focului, așa să piară diavolii de la față celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie: Bucură-te, Preacinstită și de viață făcătoare Cruce a Domnului, care alungi diavolii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe ține, a Domnului nostru Iisus Hristos, care S-a pogorat la Iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit pe ține nouă, Cinstită Crucea Să, spre alungarea a tot pizmașul. O, Preacinstită și de viață făcătoare Cruce a Domnului, ajută-mi împreună cu Sfânta Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți Sfințîi, acum și pururea și în vecii vecilor Amin.

Îngrădește-mă, Doamne Dumnezeule, acoperă-mă și păzește-mă, cu puterea Cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, departand de la mine tot răul. Amin.

În mâinile milostivirii Tale celei mari, Dumnezeul meu, încredințez astăzi sufletul și trupul meu, simțirile și graiurile mele, sfaturile și gândurile mele, lucrurile și toate cele trebuincioase sufletului și trupului meu. Iar Tu, Doamne, binecuvântează-mă, miluiește-mă Doamne, și mă izbăvește de tot răul, că petrecând aici pe pământ viață fără de păcât în toate zilele viețîi mele, să ajung la viață cea veșnică cu Sfințîi Tăi în Împărăția Ta și cu dânșii să te slăvesc în veci. Amin.

Doamne Dumnezeule, Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul milei și al îndurării și al iubirii de oameni, în toată vremea și în tot ceasul, în tot locul și în tot lucrul întărește-mă Tu, Doamne, Dumnezeule, cu putere, cu tărie, cu credință, cu nădejde, cu răbdare, cu știință și înțelepciune de la Ține. Luminează-mă Tu, Doamne Dumnezeule cu Sfânta voia Ta, ajută-mă a o înțelege eu pe ea și numai pe ea a o face. Fie mie după cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeule, întărește-mă în cele ce voi suferi și ajută-mă că de acum înainte să nu mai greșesc înaintea sfintei Tale fete și a Maicii Tale Preacurate.

Maică Preacurata și pururea Fecioara Maria, tu, care ai nespusă bogăție de milostivire și tuturor le întinzi mâna de ajutor, tămăduind neputințele și nestiintele, tulburările și frică, toate bolile și patimile, cu putere de sus întărește-mă, Stăpână Preabună, și pe mine, robul Tău (roabă Ta), care sunt atât de nevrednic și neputincios sufletește și trupește, și mă învrednicește de cercetarea ta și purtarea ta de grijă, alungând de la mine negura mâhnirii și a întristării de care sunt atât de cuprins. Acoperă-mă, Maică Preacurata, cu Sfânt Acoperământul tău,     ajută-mă și învață-mă că pe un neputincios ce sunt, hrănește-mă că pe un străîn, că prin ține mântuit fiind, pururea să cant lui Dumnezeu: Aliluia