Să avem credință

Categories:

Pe cât de ușor este ca cineva să lovească în clopotul de la poartă și să-i deschideți, pe atât de ușor este pentru Dumnezeu să bată din palme și să plece boala, ispita și orice altceva.

☆ Ajunge ca noi să nu ne neliniștim, așa cum se întâmplă de obicei, să nu avem voie proprie și, mai ales să nu gândim omenește. Adică să nu fim apăsați sau absorbiți de dorința de a ne vindeca sau de a ne izbăvi ispite sau de frica de ispite și de boală sau de frământarea legată de gravitatea bolii. Să le înfruntăm pe toate acestea ca pe ceva firesc.

☆ Dacă, atunci când suntem bolnavi, săpăm puțin sub picioare, în loc să aruncăm cu pietre în cer, se poate să dăm imediat peste izvorul vindecării noastre, ajunge ca Dumnezeu să vrea asta. Noi doar să ne încredințăm în mod deplin lui Dumnezeu, să nu simțim că ni se întâmplă ceva, să nu fim îndurerați, să nu fim strâmtorați, să nu ne îngrijorăm, să nu deznădăjduim, ci să ne încredințăm în mâinile lui Dumnezeu.

☆ Există oameni care aproape că nu cred că se pot face bine sau scăpa de ispita lor sufletească ori duhovnicească, iar martiriul lor este înmiit. Mai sunt alții care cred că Dumnezeu îi va face în mod sigur bine. În realitate, aceasta nu este credință, este voie omenească, pentru că sunt dezmințiți și duși la un rezultat opus.

☆ Să credem cu adevărat și deplin în prezența Maicii Domnului! Dar să credem că sunt gata să ne ajute și Sfântul Nectarie, care este un sfânt contemporan, Sfinții Arhangheli, sfântul pe care îl avem în inima noastră, Însuși Domnul Iisus Hristos, Apostolii, ale căror veșminte sau umbră făceau vindecări și minuni, izbăveau de gânduri, de demoni și de ispite.

☆ Să pășim cu totul liberi, cu totul izbăviți de dorințe și pofte, de temeri. Să fim ușori, cu conștiința că ne aflăm pe aripile Duhului, și să nu avem impresia că se întâmplă ceva în viața noastră. Dacă Dumnezeu vrea mă pot face bine în mod miraculos sau să mor peste două luni. S-ar putea să înviez din mormânt ca să mor mai târziu ca Lazăr, după optsprezece ani. Dar, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi ani mulți și o să-L slujesc, pe El și lucrarea Lui. Toate țin de Dumnezeu…

Arhim. Emilianos Simonopetritul                                           via Pr Cristian Stavriu