Mintea ta să meargă doar către Hristos

Categories:

Imi aduc aminte de cineva pe care, de pe când era mic copil, îl povățuiau cum să trăiască pentru a fi un creștin desăvârșit.*

I-au înșirat cele de care trebuie să se ferească și, cu mii de pilde din istorie și din Viețile Sfinților, cele pe care să le împlinească.  

El, săracul, s-a întristat, fiindcă erau foarte multe și nu le putea ține minte. 

I-au spus că-i vor face un plan concis, iar el a primit cu bucurie. L-a învățat repede, la perfecție, pe toate părțile, și îl spune pe de rost, și încerca să-l împlinească.

Treceau însă anii și vedea că nu-i iese nimic.

S-a dus atunci la duhovnicul lui și i-a zis: “Părintele meu, nu pot să împlinesc acestea, am obosit deja, spune-mi ceva mai ușor!”

Duhovnicul i-a răspuns: *“Să taci, să tacă și mintea ta, și să nu-ți lași mintea să meargă altundeva decât la Hristos. Și dacă mintea singură se îndreaptă altundeva, tu, de îndată ce îți dai seama, s-o întorci iarăși la Hristos. Te doare ceva? Nu spune că mă doare, fiindcă mintea îți pleacă de la Hristos. Gura și mintea ta să vorbească numai despre Hristos!”*

 La început acela s-a nedumerit: *“Cum e posibil așa ceva?”* 

S-a străduit însă, pe cât a putut, să împlinească. Au trecut doi ani și și-a adus aminte de greutatea pe care o avea în a îndeplini planul pe care i-l dăduseră. *Ce ciudat! S-a încredințat că toate câte nu le putea face atunci, acum se săvârșeau de la sine.*

Cum? De către Duhul Sfânt. L-a cercetat Duhul Sfânt, i-a vorbit în inimă, i-a luminat existența și starea i s-a schimbat de la sine. La fel cum intrând în acest loc lumina, întunericul se risipește, și atunci văd zâmbetul vostru, ochii voștri curați, și întrevăd inimile voastre neprihănite și curate, tot așa și cele dinlăuntrul nostru se luminează și ocupă un loc înaintea lui Dumnezeu.

Iată rezultatele trezviei. _*Vine Sfântul Duh și descoperi că le ai pe toate.*

*Arhim. Emilianos Simonopetritul*