Nu judecați ca să nu fiți judecați

Categories:

A te ruga pentru celălalt este, prin buna înclinare a inimii noastre faţă de el, a-l ajuta să se împotrivească gândurilor negative ce le poate avea, nu fără temei, împotriva noastră.

În schimb, a nu ne ruga pentru celălalt înseamnă a îndreptăţi, prin lipsa noastră de dragoste, relele gânduri ce le poate avea împotriva noastră. Să păstrăm unimea în rugăciune în jurul paharului lui Hristos, şi vom vedea că uşor este a iubi.

Fiţi cu multă luare-aminte!
Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inima voastră.
☆ Nu nesocotiţi gândurile negative pe care, în însingurarea voastră le puteţi avea faţă de celălalt. Păziţi-vă de tot cuvântul care răneşte. Aceasta are o foarte mare însemnătate. Aduceţi-vă aminte şi de aceste cuvinte ale lui Hristos: „Nu faceţi altora ceea ce nu doriţi a se face vouă”.

Înaintea celor ce vă primesc, aleşii lui Dumnezeu care vă întâmpină şi care se învoiesc să le slujiţi, socotiţi-vă a fi nevrednici şi cinstiţi mai presus de orice măsură. Atunci viaţa voastră se va schimba. În schimb, de veţi judeca pe ceilalţi pentru lucruri neînsemnate şi exterioare, veţi pierde totul.

Sf. Sofronie Saharov                                          via: Pr. Cristian Stavriu