Rugăciune în Sfânta și marea zi Luni a Pătimirilor

Categories:

Doamne, lisuse Hristoase, cu adâncă umilință
recunosc și mărturisesc, că în toată ziua
păcătuiesc împotriva iubirii Tale dumnezeieşti
Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog
cu umilință îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele
cele de voie și fără de voie și-mi ajută să pun început
bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru
care ai răbdat atâtea dureri la Sfântă Ta Răstignire!

O, Doamne, astăzi Îți dau sufletul și trupul meu și vointa
mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună
plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea
Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe
cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei
Tale Biserici, și pe toți ne învrednicește de slava Ta în
rai. Amin.