Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului – 15 aprilie

Categories:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Tropar, glasul 8: Invatatorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povatuitorule al calugarilor, propovaduitorule al harului, dascalul rugaciunii mintii celei cu trezvie lucrate, Parinte Cuvioase Vasile, roaga pururea pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

sau:

Intru tine, Parinte, cu osardie, s-a mantuit cel dupa chip; ca, luand crucea, ai urmat lui Hristos; si, lucrand, ai invatat sa nu se uite la trup, ca este trecator, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, si cu ingerii impreuna se bucura, Cuvioase Parinte Vasile, duhul Tau.

Condacele si Icoasele:

 

Condacul 1:

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfant, indreptatorul calugarilor, inaltimea cea stralucita a smereniei, cumpana cea dreapta a infranarii si solitorul cel tare al rugaciunii inimii, Cuviosului Parinte Vasile, sa-i aducem rugaciuni pentru izbavirea noastra si sa-i cantam: Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al iui Hristos!

 

 

Icosul 1:

De tanar, te-ai aratat iubitor de viata calugareasca, Parinte Vasile. Ai lepadat cu indrazneala toata grija cea lumeasca si cu dragoste ai pornit pe calea cea aspra a sihastriei. Pentru aceea, cu smerenie si glas de bucurie, iti cantam:

Bucura-te, floare binemirositoare sadita in gradina vietii sihastresti;

Bucura-te, cel ce pururi vorbesti cu Iisus prin rugaciune;

Bucura-te, ca intru nevointe ti-ai petrecut, viata calugareasca;

Bucura-te, ca ingerilor te-ai asemanat prin vietuire pustniceasca;

Bucura-te, impreuna-locuitorule cu sfintii care au bineplacut lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca din Muntii Buzaului ai facut un Athos romanesc;

Bucura-te, mare iubitor si traitor al invataturii Sfintilor Parinti;

Bucura-te, ca te-ai  hranit din dumnezeiestile Scripturi;

Bucura-te, ca intru tine numele lui Iisus s-a preamarit;

Bucura-te, ca pe ucenici i-ai invatat smerita vietuire;

Bucura-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 2:

Cine nu te va ferici pe tine. Parinte Vasile, cel ce cu pricepere ai stiut sa alungi duhurile inselaciunii prin viata curata si placuta lui Dumnezeu, caci ai stralucit ca o faclie in gradina Maicii Domnului – pe pamantul romanesc – unde ai cantat neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

 

Icosul 2:

Luminator preastralucit al calugarilor din manastirile romanesti ai fost, fericite Parinte. Caci pilda faptelor si mireasma invataturilor tale au indreptat pe multi catre viata cea imbunatatita a implinirii virtutilor sihastresti. De aceea, primeste si de la noi laude ca acestea:

Bucura-te, pom rasadit in gradina neamului romanesc;

Bucura-te, ca prin tine s-a binecuvantat pamantul tarii noastre;

Bucura-te, ca noi, romanii, te avem pururea rugator la Dumnezeu;

Bucura-te ca te-ai facut povatuitor cinului calugaresc;

Bucura-te, ca te afli in ceata celor iubitori de credinta;

Bucura-te, ca ti-ai indreptat pasii spre Tara Romaneasca;

Bucura-te, ca in aceste tinuturi ai binevestit pe Dumnezeu;

Bucura-te, ca ai intarit obstile manastirilor noastre;

Bucura-te, ca pe multi i-ai calauzit pentru viata pustniceasca;

Bucura-te, cel ce ai vietuit pe plaiurile Buzaului;

Bucura-te, ca la Poiana Marului ai fost pilda de rugaciune pentru monahii;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator ai lui Hristos!

 

 

Condacul 3:

Iubitor al rugaciunii lui Iisus si traitor in linistea sihastriei te-ai aratat, Parinte Cuvioase Vasile, si, in trup fiind, te-ai invrednicit de la Dumnezeu sa te indulcesti din roadele bunatatilor nepieritoare ale Imparatiei cerurilor si de vederea fericirii Raiului, cantand cu ingerii neincetat: Aliluia!

 

 

Icosul 3:

Chemat de Dumnezeu la treapta Preotiei, Cuvioase Parinte Vasile, te-ai infricosat de aceasta Sfanta Taina; pentru aceea, cu umilinta, iti strigam:

Bucura-te, ca vrednic ai fost de harul Preotiei;

Bucura-te, ca impreuna cu ingerii ai slujit;

Bucura-te, ca, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai daruit;

Bucura-te, ca pe multi i-ai impartasit de invataturi dumnezeiesti;

Bucura-te. ca de mari daruri de la Dumnezeu te-ai invrednicit;

Bucura-te, cel ce viata  ta ai inchinat-o slujirii iui Hristos;

Bucura-te, ca intru cele duhovnicesti tu stralucesti;

Bucura-te, ca acum in ceruri slujesti cu sfintii;

Bucura-te, cel ce esti cinstitor al Preotiei lui Hristos;

Bucura-te, podoaba de cinste a calugarilor evlaviosi;

Bucura-te, ca la Poiana Marului de mult folos ai fost ucenicilor tai;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 4:

Prin tine, Cuvioase Parinte, multi calugari si credinciosi au descoperit deprinderea rugaciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slavind pe Hristos neincetat. Pentru aceea, si noi, cu glas de multumire, cantam, impreuna cu toti sfintii, lui Dumnezeu. Aliluia!

 

 

Icosul 4:

Scara duhovniceasca pana la cer a fost, cu adevarat, viata ta, de Dumnezeu inteleptite; caci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugaciunile te-ai ridicat pana la asemanarea cu Dumnezeu pe cat este cu putinta oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, iti aducem laude ca acestea:
Bucura-te, osarduitorule al neincetatei chemari a numelui lui Iisus;

Bucura-te, ca, prin rugaciune, cu duhul te-ai luminat;

Bucura-te, ca sufletul Tau cu Dumnezeu l-ai unit;

Bucura-te, ca, prin evlavie, linistea sufleteasca ai dobandit;

Bucura-te, ca, prin post, trupul impotriva ispitelor ti-ai intarit;

Bucura-te, ca de la tine iubirea de Dumnezeu am invatat;

Bucura-te, ca ne-ai povatuit sa ne rugam Domnului cu luare-aminte;

Bucura-te, ca pururea cu ingerii te-ai rugat;

Bucura-te, cel ce ai impletit rugaciunea cu munca;

Bucura-te, ca pe vietuitorii schiturilor i-ai  invatat smerita cugetare;

Bucura-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai calugarit;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 5:

Cu bucurie, prealaudate Parinte, toate cetele calugarilor si adunarea credinciosilor savarsesc cinstita pomenirea ta; ca te-ai imbracat cu fapta cea buna ca un viteaz ostas al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevarata ti-ai ingradit viata ta placuta ingerilor, care canta impreuna cu tine lui Dumnezeu. Aliluia!

 

 

Icosul 5:

Pe ingerul cel pamantesc placut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, sa-l laudam, dupa cuviinta, astazi. In Biserica lui Hristos, cantand unele ca acestea:

Bucura-te, luceafarul de dimineata ca aurul stralucitor;

Bucura-te, purtatorule de faclie al calugarilor;

Bucura-te, mladita cea preafrumoasa a pustiului;

Bucura-te, trandafirul cel cu bun miros al sihastrilor;

Bucura-te, povatuitorule al celor rataciti;

Bucura-te, camara cea cu bun miros a pustnicestilor nevointe;

Bucura-te, ca ai biruit trufia trupului cea ravnitoare la cele de jos;

Bucura-te, ca frumusetea vietii duhovnicesti ai dorit;

Bucura-te, ca, prin rugaciune, a vorbi cu Hristos te-ai invrednicit;

Bucura-te, ca de vederea luminii taborice te-ai umplut;

Bucura-te, ca intru tine chipul lui Hristos a rodit;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 6:

Ca si vazatorul de Dumnezeu Moise, ai intrat in norul cel cu adevarat intelegator al vedeniilor si ai cunoscut ca Dumnezeu Se descopera aceluia care se leapada de sine si lasa pe Hristos sa vieze in inima si in sufletul sau, iar prin Duhul Sfant canta neincetat. Aliluia!

 

 

Icosul 6:

Prin tine, Cuvioase Parinte Vasile, viata calugareasca de la Poiana Marului s-a statornicit dupa randuiala Athosului, unde postul si rugaciunea sunt caile desavarsirii, pe care, implinindu-le cu dragoste, ne ridicam la inaltimea cerului. De aceea, si noi, straduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cantari:

Bucura-te, ca prin smerenie, ai biruit pe nevazutii vrajmasi;

Bucura-te, iubitorule de isihie calugareasca;

Bucura-te, povatuitorul iscusit al monahilor nevoitori;

Bucura-te, ca ai statornicit in manastiri viata cea de obste;

Bucura-te, ca pe fratii din manastiri spre viata duhovniceasca i-ai calauzit;

Bucura-te, ca fagaduintele calugaresti pe multi i-ai invatat;

Bucura-te, cel ai pus buna randuiala in manastirile de sub povatuirea ta;

Bucura-te. cel ce ai avut in jurul Tau multime de ucenici;

Bucura-te, mare iubitor al rugaciunii inimii;

Bucura-te, cinstea calugarilor de pretutindeni;

Bucura-te, podoaba duhovniceasca a Eparhiei Buzaului si Vrancei;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 7:

Cunoscator si implinitor al Sfintelor Scripturi te-ai aratat, minunate Parinte Vasile, acestea ajutandu-te sa intelegi lucrarile lui Dumnezeu din firea lucrurilor si sa te sarguiesti in viata isihasta, spre unirea cu Hristos, cantand neincetat. Aliluia!

 

 

Icosul 7:

Ne minunam de intelepciunea ta, Cuvioase Parinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belsug in intelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai invatat smerita cugetare intru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, iti cantam:

Bucura-te, talcuitorule al Sfintelor Scripturi;

Bucura-te, pastratorule al Sfintei Traditii;

Bucura-te, pururea cugetatorule la cuvantul lui Dumnezeu;

Bucura-te, implinitorule al poruncilor evanghelice;

Bucura-te, indemnatorule la trairea invataturilor dumnezeiesti;

Bucura-te, ca te-ai imbogatit din comoara Sfintelor Scripturi;

Bucura-te, cel ce ai gasit reazem puternic in scrierile sfinte;

Bucura-te, ca te-ai adapat din apa duhovniceasca a Sfintilor Parinti;

Bucura-te, ca din cuvantul cel plin de putere al lui Hristos te-ai inflacarat;

Bucura-te, ca in viata calugareasca, dupa pilda Cuviosilor Parinti, ai vietuit;

Bucura-te, ca pe ai tai ucenici cu iubirea frateasca a vietui i-ai invatat;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 8:

Despartindu-te de tulburarile lumesti, viata sihastreasca ai implinit, Parintilor Pustiei asemanandu-te, placutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, impreuna cu dansii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

 

 

Icosul 8:

Vazand trairea ta in linistea sihastriei, Prealaudate, Parinte, cu adevarat, am inteles ca viata pustnicilor fericita este. Caci, intrarmandu-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o in ogor datator de roada duhovniceasca. Pentru aceea, iti cantam:

Bucura-te, cel ce, prin infranarea trupului, te-ai asemanat cu pustnicii;

Bucura-te, ca te-ai facut pilda sihastrilor;

Bucura-te, ca pe diavol cu postul si cu rugaciunea l-ai rusinat;

Bucura-te, ca ai fost un mare vestitor al Filocaliei Parintilor;

Bucura-te, ca din  invataturile Sfantului Grigorie Sinaitul te-ai adapat;

Bucura-te, ca de la Sfantul Isaac Sirul ai gustat dulceata rugaciunii lui Iisus;

Bucura-te, ca de la Cuviosul Ioan Scararul ai invatat trezvia in rugaciune;

Bucura-te, ca in toate ai urmat pe Sfintii Parinti;

Bucura-te, ca din Poiana Marului te-ai ridicat la cele ceresti;

Bucura-te, impreuna-locuitorule cu sfintii lui Dumnezeu in ceruri;

Bucura-te, cel ce pururea te rogi pentru mantuirea noastra;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 9:

Implinitor si propovaduitor al virtutilor crestinesti te-ai aratat, Cuvioase Parinte, iar taria cuvintelor tale a infrumusetat cu stralucite podoabe pe credinciosii Bisericii stramosesti, care, urmand invataturilor tale, s-au deprins a canta lui Dumnezeu, Celui in Treime laudat: Aliluia!

 

 

Icosul 9:

Toate obstile calugaresti pe care le-ai povatuit, fericite Parinte Vasile, le-ai schimbat in oaze duhovnicesti de profunda traire crestineasca; de aceea, minunandu-ne, iti strigam asa:

Bucura-te, cel ce ne-ai lasat cuvinte ziditoare de suflet;

Bucura-te, ca multi prin ale tale invataturi s-au luminat;

Bucura-te, cel ce toata viata ti-ai inchinat-o rugaciunii si scrierilor filocalice;

Bucura-te, ca, precum o albina iubitoare de dulceata florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemanat;

Bucura-te, cel ce ai deprins pe credinciosi a patrunde in taina sfintei rugaciuni;

Bucura-te, ctitor ales al multor manastiri cu randuiala sfanta;

Bucura-te, ca ucenicilor tai le-ai poruncit sa urmeze cu sfintenie pravila calugareasca;

Bucura-te, ca spre desavarsirea ingerescului chip i-ai povatuit;

Bucura-te, ca din Poiana Marului o scoala a rugaciunii curate ai facut;

Bucura-te, ca sihastriile din Muntii Buzaului si ai Vrancei le-ai indrumat;

Bucura-te, Parinte al calugarilor si povatuitor al credinciosilor;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 10:

Intocmai ca un inger ai vietuit pe pamant, fericite Parinte, iar dupa mutarea ta la cele nepieritoare, fiind randuit de Dumnezeu in ceruri, ai aflat impreuna-vietuire cu ingerii. De aceea, bucurandu-te de slava cea negraita, inalti neincetat cu cetele ceresti Prea Sfintei Treimi cantarea. Aliluia!

 

 

Icosul 10:

Marele Apostol al neamurilor, Sfantul Pavel, a scris in dumnezeiestile Scripturi ca sfintii vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfant, glasuia ca minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai; pentru aceea, si noi, cunoscand ca Dumnezeu te-a preamarit in ceruri, precum tu L-ai preamarit pe pamant, ingenunchind inaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem asa:

Bucura-te, cel ce in ceruri ti-ai pregatit salasul vesniciei;

Bucura-te, ca in cartea vietii numele Tau se afla scris;

Bucura-te, ca mare har ai aflat inaintea lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca intru toate ai implinit cuvantul Evangheliei;

Bucura-te, ca ne-ai invatat a cugeta la cele ceresti;

Bucura-te, cel ce ne-ai povatuit ca ascultarea este de mare pret;

Bucura-te, ca, prin purtare de grija ucenici in douasprezece manastiri buzoiene si vrancene ai randuit;

Bucura-te, ca, prin tine, Poiana Marului a devenit loc mult iubit;

Bucura-te, ca numarul Sfintilor romani l-ai sporit;

Bucura-te, cel ce pururea te rogi pentru usurarea necazurilor noastre;

Bucura-te, cel ce mijlocesti pentru mantuirea tuturor;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 11:

Cale spre ceruri a fost viata ta, Cuvioase Parinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuti, pana la Dumnezeu, Caruia se cuvin toata slava si inchinaciunea, iar de la noi cuvenita cantare ingereasca: Aliluia!

 

 

Icosul 11:

Dupa truda vietii sihastresti, intraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns in ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite Parinte. Si, stralucind in lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, nu inceta sa mangai pe fiii tai care se nevoiesc in iuresul necazurilor vietii si care striga asa:

Bucura-te, ca viata ta a fost o neincetata jertfa sfanta;

Bucura-te ca ti-ai pregatit comori in ceruri din ale tale fapte bune;

Bucura-te, ca, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele ceresti;

Bucura-te, ca ne-ai invatat sa ne lepadam de cele lumesti;

Bucura-te, ca, prin viata ta, ne-ai dat pilda de smerenie;

Bucura-te, cel ce pe calugari la deasa spovedanie si la impartasire i-ai povatuit;

Bucura-te, ca ne-ai invatat sa cugetam la cele de sus;

Bucura-te, cel ce prin testament ai lasat randuiala sfanta in manastiri;

Bucura-te, ca, prin sfintele tale rugaciuni, de ispite si necazuri ne feresti;

Bucura-te, cel ce ne-ai indemnat sa ne ridicam din intinaciunea pacatelor;

Bucura-te, mangaierea monahilor si a credinciosilor osarduitori;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 12:

Propovaduitor al rugaciunii inimii si invatator al infranarii te-ai aratat pe tine, Cuvioase Parinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinsteste dupa cuviinta, dand slava lui Dumnezeu, Caruia si noi Ii cantam. Aliluia!

 

 

Icosul 12:

Luminator al dreptei credinte si chip blandetilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Parinte Vasile, de care minunandu-ne, cu glas de bucurie, iti strigam asa:

Bucura-te, cel ce locuiesti in ceruri dimpreuna cu toti sfintii;

Bucura-te, cei ce din pruncie ai fost hranit cu painea vietii;

Bucura-te, ca mai presus de toate ai ales calea ingereasca a calugariei;

Bucura-te, ca la Dumnezeu ai cugetat ziua si noaptea prin rugaciune;

Bucura-te, cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pamant prin viata duhovniceasca;

Bucura-te, cel ce ne-ai insuflat duhul rugaciunii lui Iisus;

Bucura-te, ca rugaciunile tale ca o tamaie de buna mireasma la ceruri s-au inaltat;

Bucura-te, cel ce ti-ai agonisit in candela sufletului untdelemnul bucuriei;

Bucura-te, cel ce ai invatat pe toti sa ceara mila lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca purtand Crucea lui Hristos te-ai intarit sufleteste;

Bucura-te, indrumatorule duhovnicesc al vestitului Staret Paisie de la Neamt;

Bucura-te, Cuvioase Vasile, mare rugator al lui Hristos!

 

 

Condacul 13:

O, de trei ori fericite, Cuvioase Parinte Vasile, podoaba cea aleasa a calugarilor, bucuria cea sfanta a pustnicilor, stalpul cel neclintit al rabdarii, trambita cea netacuta a rugaciunii inimii, ingereasca minte care ai inmultit talantul incredintat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinsi de tot felul de necazuri si de ispite, si te roaga lui Dumnezeu sa ne invredniceasca, la vremea potrivita de cereasca Sa Imparatie, ca neincetat, impreuna cu ingerii, sa cantam Prea Sfintei Treimi: Aliluia! (de trei ori)

 

 

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

Se face otpustul.

 

 

Rugăciune:

Sfinte Cuvioase Parinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu si mostean al Imparatiei cerurilor, care impreuna cu ingerii si cu sfintii vietuiesti, pe tine te rugam cu lacrimi si cu umilinta: izbaveste-ne, prin sfintele tale rugaciuni, de multimea ispitelor si a necazurilor, de poftele cele vatamatoare ale trupului si de gandurile cele rele care se abat asupra noastra. Fii rugatorul celor din manastiri, care, din iubire si credinta fata de Domnul Iisus Hristos, au lasat toata grija cea lumeasca, pentru ca, impreuna cu tine, sa slujeasca mereu lui Dumnezeu in viata pustniceasca. Tu esti si mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos si Biserica cea una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca. Catre tine, Cuvioase Parinte, indreptam aceasta smerita rugaciune, pe care sa o duci inaintea Tatalui ceresc ca pe o tamaie cu buna mireasma. Fa-ne sa avem in minte si in inima rugaciunea lui Iisus. Uneste pe toti crestinii in aceeasi credinta dreptmaritoare si ne invredniceste sa dobandim fericirea Raiului, in veci. Amin.