Parohia Afumați 1 Partituri psaltice Catavasii în Sâmbăta lui Lazăr – glas 8 de Ioan Popescu Pasărea – Partitură psaltică