Cine vrea să vină după Mine, să-și ia Crucea sa și să-mi urmeze Mie

Categories:

Înainte de a-ți trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a  privit-o cu ochii Săi cei preafrumoși, o examinat-o  cu rațiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încalzlit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de afecțiune, ca nu cumva să fie mai grea decât poți duce. Și după ce a măsurat-o cu curajul tău, a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri. Deci o poți duce! Ține-o bine și urcă pe Golgota spre înviere”

Sfântul Nectarie de la Eghina