Sa luăm folos din orice întâmplare

Am auzit despre un frate că atunci când se ducea la vreunul dintre frați și vedea chilia lui nemăturată și nedereticată, își spunea: ,Fericit fratele acesta, că a lepădat grija de toate și toată mintea lui și-a aţintit-o sus, încât nu are vreme nici să-și deretice chilia!”

Tot așa, dacă se ducea la altul și vedea chilia lui dereticată, măturată și curată, iar își spunea:

, Precum este curat sufletul fratelui acestuia, tot aşa și chilia lui este curată, și starea chiliei e pe potriva stării sufletului său.”

Și niciodată nu spunea despre cineva: ,fratele acesta este leneș” sau ,,acesta se slăveşte in deșert”, ci de la fiecare trăgea folos

Bunul Dumnezeu să ne dea așezare sufletească bună, încât și noi să putem trage folos de la fiecare și să nu băgăm de seamă vreodată scăderile aproapelui!

(Ava Dorothei)