Rugăciune către sfântul Teodosie de la Lavra Pecerska (Kiev) – 3 Mai

| | 0 Comment| 22:06
Categories:

O, povățuitorule sfânt, îngerule pământesc și omule ceresc, Preacuvioase și purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru Teodosie, slujitorule credincios al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cel care ai înălțat în numele ei sfânt un locaș prea minunat în munții Pecerskăi și ai strălucit aici prin nenumărate minuni! Te rugăm cu multă osârdie: mijlcește pentru noi înaintea lui Dumnezeu și cere pentru noi mare și bogată milă, credință adevărată, nădejde neîndoielnică de mântuire, dragoste lipsită de fățărnicie pentru toți, evlavie statornică, sănătate trupească și sufletească, cele trebuitoare vieții noastre și mai ales să nu prefacem în răutate lucrurile bune dăruite nouă cu mărinimie de Dumnezeu, ci toate să le facem spre slava numelui Său cel Sfânt și spre mântuirea noastră. Veghează, Cuvioase făcătorule de minuni, ca patria noastră, toate satele și orașele ei dar și credincioșii care vin să se închine la cinstitul tău mormânt să rămână neatinși de orice rău sau vătămare.

Acoperă-ne pe toți din sfântul tău locaș cu binecuvântarea ta cerească și ne izbăvește prin milostivirea ta de toate relele și nenorocirile, iar în ceasul morții noastre să ne arăți nouă ocrotirea ta atotputernică, pentru ca mântuindu-ne prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu de puterea cumplitului vrăjmaș, să ne învrednicim a moșteni împărăția Sa cea cerească. Arată-ne, Părinte, milostivirea ta și nu ne lăsa singuri și neajutorați, ca lăudând ocrotirea ta cea sfântă, veșnic sa-L slăvim pe Dumnezeu Cel minunat între sfinții Săi, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.