Rugăciune către sfântul Nil Sorski – 7 Mai

| | 0 Comment| 19:56
Categories:

Rugăciune către sfântul Nil Sorski – 7 Mai

O, preacuvioase și fericite al lui Dumnezeu părintele nostru Nil, preaintelepte povatuitorule și învățătorule al nostru! Tu, pentru dragostea lui Hristos Dumnezeu te-ai depărtat de smintelile lumeșți în pustia cea neumblată și în pădurea cea deasă ai binevoit a te sălășlui, și că o vită cu rod bun înmulțind pe fii pustiei te-ai arată pe ține pentru ei chip al virtuților duhovnicești cu cuvântul, cu scrisurile și cu viață, și că un înger în trup viețuind pe pământ, acum în lăcășurile cele cereșți te-ai sălășlui, și cu cetele sfinților stai înaintea lui Dumnezeu, unde cu glasurie cele netacute ale celor ce pururea prăznuiesc, Aceluia laude și doxologii neîncetat aduci. Te rugăm, fericite al lui Dumnezeu, povățuiește-ne și pe noi, cei ce locuim sub acoperământul tău, fără împiedicare să mergem pe urmele tale; să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, pe Acela Unul a-L dori și la Acela Unul a ne gândi, bărbătește și cu bună iscusința a ne lupta cu gândurile cele ce ne trag spre pierzare și cu cursele diavolești, și pe toate acestea totdeauna a le birui.

Fă-ne să iubim toată strâmtorarea vieții monahicești și a uri cele frumoase ale lumii pentru dragostea lui Hristos și sădește în inimile noastre toată virtutea întru care te-ai ostenit. Roagă pe Hristos Dumnezeu, că și tuturor creștinilor ortodocși ce viețuiesc în lume să le lumineze mintea și ochii cei sufletești, să-i întărească în credință cea către mântuire, în bună cucernicie și în împlinirea poruncilor Lui, să-i păzească de lingușirea lumii acesteia și să le dăruiască lor și nouă lăsarea păcatelor și să adauge către aceștia, după făgăduințele Sale cele nemincinoase, și cele de trebuință pentru viață această vremelnică, că și în pustie și în lume petrecând, viață lînă și fără gâlceava să viețuim întru toată cucernicia și dreptatea, și pe Acela cu buzele și cu inima să-L slăvim împreună cu Părintele Sau Cel fără de început și cu Preasfântul și de viață făcătorul Sau Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.