Rugăciune către sfântul Arsenie cel mare – 8 Mai

| | 0 Comment| 19:30
Categories:

Rugăciune

O, preacuvioase părinte Arsenie, cel ce pentru Hristos ai lăsat bogățiile împărăteșți și din valurile lumești fugind că din izvoarele păcatului întru liniște desăvârșită mintea ti-ai păzit și cu dragoste de serafim te-ai aprins în vorbirea cu Dumnezeu, auzi-ne și pe noi păcătoșii și nevrednicii care viețuim cu multă nepăsare în toată vremea și îl mâniem pe Domnul cu mulțimea răutăților noastre.

Roagă-te pentru noi cei neputincioși spre a ne trezi din somnul lenevirii și a ne curați inima de poftele cele viclene pentru a o face locaș al dumnezeiscului Duh.

O, preabunule părinte Arsenie, cel ce ne-ai învățat că începătura tuturor faptelor bune este smerită cugetare cea adevărată fără de care nu putem află mantuitoarea cale către Dumnezeu, ajută-ne și pe noi nevrednicii robii tăi a ne aduce aminte pururi că țărână suntem și deșertăciune sunt toate cele omenești.

Tu, sfinte părinte, care te desfătezi cu cetele tuturor sfinților, prin îndrăzneala ce ai câștigat-o către Domnul fă-te nouă solitor de pace și întărire în ispitele și necazurile veacului acestuia înșelător, daruitor de lumina în întunecimea orbirii noastre sufletești, călăuză pașilor noștri pe cărarea pocăînței, indemnator de taină la faptele blândeții și ale evlaviei, ale dreptății și răbdării, ale milosardiei, dragostei și bunătății și ne învrednicește că întru umilință sufletului, să slăvim în corabia ortodoxiei străbune pe Cel căruia se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.