Rugăciune către Sfântul Mucenic Hristofor – 9 Mai

| | 0 Comment| 20:08
Categories:

Rugaciune către Sfântul Mucenic Hristofor

 

O, Sfinte Mucenice Hristofor, întru tot lăudate făcătorule de minuni, primeşte această rugăciune de la noi nevrednicii, că la tine alergăm ca la un grabnic ocrotitor, chemându-te cu evlavie: Vino, Sfinte, şi vezi rănile şi durerile noastre. Sporeşte-ne credinţa, ca să putem mărturisi înaintea tuturor pe Dumnezeu Cel adevărat, în Treime închinat. Ia aminte la suspinele noastre şi tămăduieşte-ne sufletele şi trupurile. Dă-ne înţelepciune, ca să facem pururea voia Domnului şi să nu căutăm la plăcerile trecătoare ale acestei vieţi, ci mai mult, ajută-ne să ne izbăvim de patimi prin răbdarea necazurilor ce sunt îngăduite spre mântuirea noastră. Prin mijlocirea ta cea puternică, întăreşte-ne să putem duce crucea vieţii întru răbdare, având mereu în minte cuvintele Evangheliei: „Cine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui”, şi aşa să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl Cel fără de început şi cu PreaSfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!