Acatistul sfintei mucenițe Glicheria – 13 Mai

| | 0 Comment| 20:30
Categories:

Toparul Sfintei Muceniţe Glicheria, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Glicheria, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Mucenite Glicheria, Glasul al 3-lea:

Pe Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria iubind, ţi-ai păzit fecioria ta nestricată, şi din dragostea cea către Domnul îndemnându-te, cu bărbătesc cuget ai pătimit până la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu îndoită cunună, te-a încununat pe tine Hristos Dumnezeu.

Condacul 1

Luminându-te cu strălucirea Duhului Sfânt și cu frumusețile cele nestricăcioase fiind împodobită, stai acum înaintea Domnului Hristos, Sfântă Muceniță Glicheria. Ceea ce asculți cu îndurare curgerea lacrimilor noastre, șterge-ne cu milă durerea iar noi te slăvim: Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Icosul 1

Îngerii cei minunați din Ceruri au fost uimiți de tine, Sfântă Muceniță Glicheria, tânără fecioară având în inimă puterea și curajul unui războinic al Domnului Hristos. Caută și spre noi cei înfricoșați de luptele duhovnicești, dă-ne din tăria ta iar noi te strigăm:

Bucură-te, făclie încununată de mucenicie;

Bucură-te, iubindu-L pe Hristos mai mult decât viața însăși;

Bucură-te, că te-ai răstignit împreună cu El;

Bucură-te, că te-ai îngropat deodată cu El;

Bucură-te, că murind pentru El ai primit veșnicia;

Bucură-te, jertfă fără de prihană;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 2

Fiind o fecioară de neam bun din Tracia ai rămas orfană, Sfântă Glicheria, și crezând în Hristos îți petreceai zilele în casa de rugăciuni a credincioșilor din orașul Trianopole. Aveai mare evlavie la Maica Domnului, după Domnul Hristos, și ți-ai logodit fecioria cu Mirele cel nestricăcos pe care Îl chemai neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

În vremurile acelea erau puțini care se temeau de Dumnezeu, iar cei credincioși trăiu în pericol de a fi uciși, căci închinătorii la idoli îi vânau să îi omoare pe toți cei care nu jerfeau idolilor. Te rugăm, Sfântă Muceniță, să ne aperi de închinătorii la idoli din vremurile noastre, și te lăudăm așa:

Bucură-te, că ne izbăvești de chinuri;

Bucură-te, că ne ferești de ispite;

Bucură-te, că ne aprinzi lumina credinței;

Bucură-te, că aduci lămurire acolo unde e ceață;

Bucură-te, că lipezești gândurile;

Bucură-te, că ne arăți drumul bun;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 3

Sabin ighemonul a hotărât o zi anume pentru a aduce jerfte zeiței Dia prin sărbătoarea numită Lampadoforia adică ”purtarea de lumină”, iar în ziua praznicului toți cetățenii au alergat cu lumânări aprinse la capiște. Creștinii nu s-au dus, dar tu Sfântă Glicheria te-ai înfățișat printre păgâni, chemându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având inima plină de râvnă pentru Dumnezeu și însemnându-ți fruntea cu semnul Sfintei Cruci, ai stat înaintea ighemonului, Sfântă Muceniță, cerând să aprinzi tu mai întâi focul pentru jertfe cu făclia nestinsă cea scrisă pe frunte, iar noi te slăvim:

Bucură-te, că ai cerut să se stingă toate celelalte făclii;

Bucură-te, că te-ai rugat adânc lui Dumnezeu;

Bucură-te, că I-ai cerut să zdrobească idolul;

Bucură-te, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea;

Bucură-te, că a venit un tunet înfricoșător;

Bucură-te, că idolul s-a zdrobit de pământ;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 4

Ighemonul și popii cei păgânești s-au înfuriat și au poruncit poporului să te omoare cu pietre, dar nici o piatră nu se atingea de tine, Sfântă Glicheria, făcându-se o grămadă mare care te înconjura. Păgânii te-au acuzat că ești fermecătoare, dar tu le-ai răspuns: „Puterea lui Hristos, Care lucrează în mine, mustră rătăcirea voastră, iar ajutorul Lui risipește muncile care le aduceți asupra mea”, chemându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Fiindcă furia îl orbea, ighemonul a poruncit să fii aruncată în temniță, Sfântă binecuvântată, și acolo ai primit vizita preotului creștin Filocrat care te-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci pe frunte ca să te întărească întru Domnul, iar noi te strigăm:

Bucură-te, că a doua zi ai fost iar chemată în adunare;

Bucură-te, că nu ai vrut să jertfești idolilor;

Bucură-te, că ți-au smuls carnea de pe trup cu unghii de fier;

Bucură-te, că au vrut să îți zdrobească fața;

Bucură-te, că Îngerul Domnului i-a îngrozit pe muncitorii tăi;

Bucură-te, că aceștia au căzut ca morți lângă tine;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 5

Păgânul cel nemilos a poruncit atunci să te ducă în temniță și te chinuie cu foamea și cu setea mai multe zile, sigilând ușa temniței cu inelul lui, Sfânta noastră Glicheria, căci el nu vroia să se închine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

După multe zile, a venit să vadă dacă mai trăiești, însă rupând sigiliul de la usă și intrând te-a găsit dezlegată de legături și având înaintea ta o pâine curată, lapte și un pahar de apă, Sfântă Glicheria. Ne bucurăm și te slăvim:

Bucură-te, că păgânul n-a înțeles că Dumnezeu te hrănea pe tine, roaba Sa;

Bucură-te, că a poruncit să te ducă după el în cetatea Eraclia;

Bucură-te, că de departe te-au întâmpinat creștinii ca o adevărată mărturisitoare a lui Hristos;

Bucură-te, că te-au fericit pentru pătimirile tale pentru Domnul;

Bucură-te, că episcopul Dometie a făcut rugăciuni pentru tine;

Bucură-te, că a cerut ca Dumneze să te întărească până la sfârșitul chinurilor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 6

A doua zi te-au scos iar în priveliște, Sfântă fecioară, ispitindu-te și încercând să te înfricoșeze, dar tu ai stat dreaptă și nu te-ai lăsat amăgită de mrejele diavolului, avându-L pe Dumnezeu alături: Aliluia!

Icosul 6

Nemai răbdând, ighemonul te-a aruncat în cuptorul de foc de unde ai ieșit nevătămată stând ca pe rouă și stingându-l, Sfântă Glicheria, apoi a porunci să îți jupoaie pielea capului și să te închidă în temniță dezbracată, legată pe o piatră ascuțită. Ne cutremurăm de puterea lui Dumnezeu care a fost cu tine, și te lăudăm:

Bucură-te, că Îngerul Domnului a venit la miez de noapte;

Bucură-te, că te-a dezlegat de legături și te-a tămăduit;

Bucură-te, că temnicerul Laodichie a vrut să se omoare când te-a găsit;

Bucură-te, că el a crezut că tu ai scăpat și în locul tău e altă femeie;

Bucură-te, că i-ai spus taina vindecării tale, iar el a crezut în Dumnezeu;

Bucură-te, că a murit ca mucenic, ighemonul tăiându-i capul;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 7

Văzând că nu te poate birui cu înșelăciunile lui, ighemonul a hotărât să te dea la moarte aruncându-te la fiarele sălbatice, Sfântă Glicheria, iar tu te rugai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Ajungând în arena cu fiarele, o leoaică s-a apropiat de tine și ți-a lins picioarele, iar tu, Sfântă binecuvântată, te-ai rugat lui Dumnezeu să îți primească jertfa și să nu te lipsească de cununa darurilor Lui, iar noi te chemăm:

Bucură-te, că ai mers veselă la moarte;

Bucură-te, că știai că e singura cale de întâlnire cu Mirele cel iubit;

Bucură-te, că nu ai avut teamă;

Bucură-te, că Duhul Sfânt a îmblânzit fiarele sălbatice;

Bucură-te, că ai avut credință neclintită;

Bucură-te, că ai fost înveșmântată în haina muceniciei;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 8

În timp ce te rugai adânc lui Dumnezeu, Sfântă Glicheria, s-a auzit un glas din Cer: ”Am auzit rugăciunea ta, vino la Mine cu pace, că ușile împărăției Cerului s-au deschis ție”, iar tu te-ai bucurat: Aliluia!

Icosul 8

În acea clipă, o altă leoică s-a apropiat de tine și te-a mușcat fără să curgă sânge sau să îți facă vreo rană, Sfântă fecioară, tu ți-ai dat sufletul cu pace în Mâinile Domnului iar fiarele au intrat cu pace înapoi în culcușul lor. Credincioșii care erau de față au strigat așa:

Bucură-te, vas nepătat al curăției trupești;

Bucură-te, mac înroșit de sângele mucenicesc;

Bucură-te, floare de câmp jertfită pentru Dumnezeu;

Bucură-te, că ai zburat în Rai pe aripi de Heruvim;

Bucură-te, că te-au primit acolo corurile de Serafimi;

Bucură-te, fecioară cu evalvie la Maica Domnului;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 9

Asupra ighemonului, chiar în acel ceas, a venit o boală ca s-a umflat tot de apă și a murit pe stradă, fără să mai poată să ajungă acasă, căci nu a vrut să se închine Dumnezeului Adevărat și să Îi cânte: aliluia!

Icosul 9

Episcopul Dometie a luat sfintele tale moaște, Sfântă Muceniță Glicheria, și le-a îngropat nu departe de cetatea Eracliei, din care a început a izvorâ mir tămăduitor care vindeca toate bolile. Ne rugăm și noi să ne ajuți, Sfânta noastră, și te chemăm așa:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a încununat cu darul vindecărilor;

Bucură-te, că tămăduiești neputința celor speriați;

Bucură-te, că alungi umbrele nopții care chinuie copii;

Bucură-te, că liniștești sufletele tulburate de diavoli;

Bucură-te, că aduci pacea în casele frământate de ceartă;

Bucură-te, că limpezești gândurile celor mânioși;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 10

Sufletul tău a fost înveșmântat în virtute, Sfântă binecuvântată, devenind cetate de necucerit pentru vrăjmași, trăind ca un înger pe pământ și odihnindu-te acum cu Îngerii din Ceruri, slăvindu-L pe Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Fiori de emoție ne trec inimile când ne gândim la tăria ta, tânără fecioară care te-ai înfățișat singură la mărturisirea credinței știind chinurile care te așteptau, și ne rugăm să sădești și în noi puterea credinței care te-a îndemnat să Îi ceri lui Dumnezeu să zdrobească idolul, crezând că așa va fi fără să vezi, știind fără să cunoști că Dumnezeu va asculta, simțind că dacă glasul e curat și inima plină de credință, Domnul Hristos îți va împlini rugăciunea. Primește aceste smerite laude de la noi, Sfântă Glicheria:

Bucură-te, cea însemnată cu Sfânta Cruce pe frunte;

Bucură-te, că din ea ți-ai luat curaj;

Bucură-te, că Sfânta Cruce te-a ocrotit;

Bucură-te, că așa gândurile tale nu au fost înșelate de cel viclean;

Bucură-te, că așa inima ta nu s-a plecat la ispitirile păgânului;

Bucură-te, că așa sufletul tău a rămas credincios Domnului până la capăt;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre

Condacul 11

Ești făcătoare de minuni, Sfântă Glicheri, cei din țara Traciei având mare evlavie la tine, mulțumindu-I lui Dumnezeu că le-a dat o asemenea ocrotitoare: Aliluia!

Icosul 11

La sfintele tale moaște s-au închinat credincioșii de-a lungul secolelor, printre care chiar și împărați, iar tu le-ai dat fiecăruia vindecare după măsura credinței. Te chemăm și noi să ne ajuți:

Bucură-te, că stârpești uneltirile demonilor;

Bucură-te, că ai zdrobit-o pe zeița Dia cu rugăciunile tale;

Bucură-te, că sfarâmi și idolii din viețile noastre;

Bucură-te, că ne aduci cumpătarea și modestia;

Bucură-te, că te rogi să avem smerenie;

Bucură-te, că nu ne lași să ne avântăm în mândrie;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 12

O parte din sfintele tale moaște se află în Insula Lemnos, Sfântă Muceniță, acolo unde au ajuns pe mare și moaștele Sfintei Mucenițe Eufimia care fusesră prigonite de necredinicoși și aruncate în apă ca să se piardă. Ne bucurăm și Îl slăvim pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cei care au găsit sicriul cu moaștele Sfintei Eufimia nu știau ale cui sunt, dar te-au văzut pe tine în vedenie, Sfântă Muceniță Glicheria, venind spre corabia lor, iar din corabie a ieșit în întâmpinarea ta o fecioară foarte frumoasă și v-ați îmbrățișat cu dragoste. Te rugăm, Sfântă Glicheria, ridică rugăciuni la Dumnezeu pentru noi, și te lăudăm așa:

Bucură-te, că ai întâmpinat-o pe fecioara care ieșise din corabie;

Bucură-te, că i-a spus: „Bucură-te, mucenița lui Hristos, fericită Eufimia!”

Bucură-te, că ți-a răspuns: „Bucură-te, muceniță a lui Hristos, fericită Glicheria!”

Bucură-te, că apoi v-ați sărutat și v-ați despărțit;

Bucură-te, că ne descoperi sfinte moaște, dacă Dumnezeu așa rânduiește;

Bucură-te, că prin tine aflăm numele cele de trebuință;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 13

O, Sfântă Muceniță Glicheria, fecioară iubitoare cu nume dulce, primește aceste laude aduse din adâncul durerii noastre, și izbăvindu-ne de boli, necazuri și ispite, schimbă lacrimile noastre amare în dulceață, să gustăm de pe acum bucuria îndestulării cu nectarul Împărăției lui Dumnezeu, pe care Îl slăvim: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Îngerii cei minunați din Ceruri au fost uimiți de tine, Sfântă Muceniță Glicheria, tânără fecioară având în inimă puterea și curajul unui războinic al Domnului Hristos. Caută și spre noi cei înfricoșați de luptele duhovnicești, dă-ne din tăria ta iar noi te strigăm:

Bucură-te, făclie încununată de mucenicie;

Bucură-te, iubindu-L pe Hristos mai mult decât viața însăși;

Bucură-te, că te-ai răstignit împreună cu El;

Bucură-te, că te-ai îngropat deodată cu El;

Bucură-te, că murind pentru El ai primit veșnicia;

Bucură-te, jertfă fără de prihană;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Condacul 1

Luminându-te cu strălucirea Duhului Sfânt și cu frumusețile cele nestricăcioase fiind împodobită, stai acum înaintea Domnului Hristos, Sfântă Muceniță Glicheria. Ceea ce asculți cu îndurare curgerea lacrimilor noastre, șterge-ne cu milă durerea iar noi te slăvim: Bucură-te, Sfântă Muceniță Glicheria, întipărind semnul Sfintei Cruci în sufletele noastre!

Rugăciune:

Celei ce s-a arătat mai frumoasă ca o floare, care s-a adus pe sine jertfă de sânge Dumnezeului celui Adevărat, Sfintei Mucenițe Glicheria îi aducem această cântare.

Ai fost fiică de neam bun, dar ai ales neamul cel veșnic al Domnului Hristos cu care te-ai cununat Sfântă Glicheria, fără să te gândești la pătimirile trupului, dorind să zbori spre Ceruri și călcând peste vrăjmașul diavol prin credința în Dumnezeu și în Sfânta Cruce. Te-ai însemnat cu semnul Sfintei Cruci, și prin asta ai biruit toate ispitirile și chinurile, fiind mereu lângă tine Îngerul Domnului care îți vindeca rănile trupești.

Te chemăm și noi cei ce viețuim acum în mucenicia zilelor noastre, unii pătimind mai mult, alții mai puțin, dar toți având nevoie de rugăciunile tale la Tronul Sfintei Treimi. Ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci și te rugăm să îl întipărești în sufletele noastre, ca să rămânem drepți în mărturisirea numelui lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții.

Ești luminată de strălucirea muceniciei, Sfântă Glicheria și stai înaintea Mirelui tău cel curat pe care roagă-L să ne izbăvescă de greșelile care ne duc la pierzare și să ne primească în dulceața Raiului, să auzim și noi, ca tine, cuvintele Lui: ”Am auzit rugăciunea ta, vino la Mine cu pace, că ușile Împărăției Cerului s-au deschis ție”, unde să Îi cântăm veșnic slava Sfintei Treimi: Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Îndemnul Sfintei Glicheria:

Fraţilor, surorilor, părinţilor şi toate câte îmi sunteţi mie în loc de maică, luaţi aminte cu dinadinsul al cărui Împărat avem chipul, şi cu care semn suntem însemnaţi pe frunte (n.a.: Sfânta Cruce)! Deci să ne sârguim să păzim poruncile Lui, ca de la acest Împărat al nostru veşnic să câştigăm mântuire, păzind fără de prihană însemnarea cea luată a creştinătăţii“.