Ianuarie icoane sfinti

Categories:
Ianuarie icoane sfinti
Search
001-1-Ianuarie-Sfantul-Vasile
001-1-Ianuarie-Sfantul-Vasile
1 Ianuarie Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
002-2-Ianuarie-Sfantul-Silvestru
002-2-Ianuarie-Sfantul-Silvestru
2 Ianuarie Sfântul Silvestru
003-3-Ianuarie-Sfantul-Prooroc-Maleahi
003-3-Ianuarie-Sfantul-Prooroc-Maleahi
3 Ianuarie Sfantul Prooroc Maleahi
004-4-Ianuarie-Soborul-70-Apostoli
004-4-Ianuarie-Soborul-70-Apostoli
4 Ianuarie Soborul sfinților 70 Apostoli
005-5-Ianuarie-Sfantul-Mucenic-Teopemt-
005-5-Ianuarie-Sfantul-Mucenic-Teopemt-
5 Ianuarie Sfantul Mucenic Teopemt
006-6-Ianuarie-Botezul-Domnului-
006-6-Ianuarie-Botezul-Domnului-
6 Ianuarie Botezul Domnului
007-7-Ianuarie-Sfantul-Ioan-Botezatorul-
007-7-Ianuarie-Sfantul-Ioan-Botezatorul-
7 Ianuarie Sfântul Ioan Botezătorul
008-8-Ianuarie-Sfantul-Gheorghe-Hozevitul-
008-8-Ianuarie-Sfantul-Gheorghe-Hozevitul-
8 Ianuarie Sfântul Gheorghe Hozevitul
009-9-Ianuarie-Sfantul-Polieuct-
009-9-Ianuarie-Sfantul-Polieuct-
9 Ianuarie Sfântul Polieuct
010-10-Ianuarie-Sfantul-Grigorie-de-Nisa-
010-10-Ianuarie-Sfantul-Grigorie-de-Nisa-
10 Ianuarie Sfântul Grigorie de Nisa
011-11-Ianuarie-Sfantul-Teodosie-
011-11-Ianuarie-Sfantul-Teodosie-
11 Ianuarie Sfantul Teodosie începătorul vieții de obște
012-12-Ianuarie-Sfanta-mucenita-Tatiana-
012-12-Ianuarie-Sfanta-mucenita-Tatiana-
12 Ianuarie Sfânta muceniță Tatiana
013-13-Ianuarie-Sfintii-mucenici-Ermil-si-Stratonic-
013-13-Ianuarie-Sfintii-mucenici-Ermil-si-Stratonic-
13 Ianuarie Sfintii mucenici Ermil si Stratonic-
014-14-Ianuarie-sfintii-cuviosi-parinti-ucisi-in-Muntele-Sinai.
014-14-Ianuarie-sfintii-cuviosi-parinti-ucisi-in-Muntele-Sinai.
14 Ianuarie sfintii cuviosi parinti-ucisi-in-Muntele-Sinai.
015-15-Ianuarie-Sfantul-Pavel-Tebeul.
015-15-Ianuarie-Sfantul-Pavel-Tebeul.
15 Ianuarie Sfantul Pavel Tebeul
016-16-Ianuarie-Lantul-Sfantului-Apostol-Petru.
016-16-Ianuarie-Lantul-Sfantului-Apostol-Petru.
16 Ianuarie Lantul Sfantului Apostol Petru
017-17-Ianuarie-Sfantul-Antonie-cel-mare.
017-17-Ianuarie-Sfantul-Antonie-cel-mare.
17 Ianuarie Sfantul Antonie cel mare
018-18-Ianuarie-Sfantul-Atanasie-cel-mare.
018-18-Ianuarie-Sfantul-Atanasie-cel-mare.
18 SIanuarie fantul Atanasie cel mare
019-19-Ianuarie-Sfantul-Macarie-Egipteanul.
019-19-Ianuarie-Sfantul-Macarie-Egipteanul.
19 Ianuarie Sfantul Macarie Egipteanul
020-20-Ianuarie-Sfantul-Eftimie-cel-mare.
020-20-Ianuarie-Sfantul-Eftimie-cel-mare.
20 Ianuarie Sfantul Eftimie cel mare
021-21-Ianuarie-Sfantul-Maxim-marturisitorul
021-21-Ianuarie-Sfantul-Maxim-marturisitorul
21 Ianuarie Sfantul Maxim marturisitorul
022-22-Ianuarie-Sfantul-Apostol-Timotei
022-22-Ianuarie-Sfantul-Apostol-Timotei
22 Ianuarie Sfantul Apostol Timotei
023-23-Ianuarie-Sfantul-clement-de-Ancira
023-23-Ianuarie-Sfantul-clement-de-Ancira
23 Ianuarie Sfantul clement de Ancira
024-24-Ianuarie-Sfanta-Xenia
024-24-Ianuarie-Sfanta-Xenia
24-Ianuarie-Sfanta-Xenia
025-25-Ianuarie-Sfantul-Grigorie-Teologul
025-25-Ianuarie-Sfantul-Grigorie-Teologul
25-Ianuarie-Sfantul-Grigorie-Teologul
026-26-Ianuarie-Sfantul-Xenofont
026-26-Ianuarie-Sfantul-Xenofont
26-Ianuarie-Sfantul-Xenofont
027-27-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ioan-Gura-de-Aur
027-27-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ioan-Gura-de-Aur
27-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ioan-Gura-de-Aur
028-28-Ianuarie-Sfantul-Efrem-Sirul
028-28-Ianuarie-Sfantul-Efrem-Sirul
28-Ianuarie-Sfantul-Efrem-Sirul
029-29-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ignatie-Teoforul
029-29-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ignatie-Teoforul
29-Ianuarie-Aducerea-Moastelor-sf-Ignatie-Teoforul
030-30-Ianuarie-Sfintii-Trei-Ierarhi-Vasile-Grigorie-Si-Ioan
030-30-Ianuarie-Sfintii-Trei-Ierarhi-Vasile-Grigorie-Si-Ioan
30-Ianuarie-Sfintii-Trei-Ierarhi-Vasile-Grigorie-Si-Ioan
031-31-Ianuarie-Sfintii-facatori-de-minuni-si-doctori-fara-de-arginti-Chir-si-Ioan
031-31-Ianuarie-Sfintii-facatori-de-minuni-si-doctori-fara-de-arginti-Chir-si-Ioan
31-Ianuarie-Sfintii-facatori-de-minuni-si-doctori-fara-de-arginti-Chir-si-Ioan