Category: Tropare

Troparul Sfântului Mucenic Ioan Valahul – 12 MaiTroparul Sfântului Mucenic Ioan Valahul – 12 Mai

| | 0 Comment| 22:17

<p>Troparul Sfântului <a class="glossaryLink" href="https://www.parohiaafumati1.ro/glossary/mucenic" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Mucenic</a> Ioan Valahul, glasul al 4-lea: Astăzi duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor...

Read MoreRead More