Cărturar

Categories:

Persoană care la evrei se ocupă cu studiul legii lui Moise. Se mai numea și învățător de lege (Lc. V, 17). Cărturarii sunt amintiți uneori și cu numele de farisei.