Categories:

Interpretarea, comentarea unui text, a unui cuvânt. În înțelegerea aceasta darul interpretării este considerat de Biserica “harismă”, un dar al Duhului Sfânt. Tâlcuirea Scripturii este atributul Bisericii, ea fiind interpretul cuvântului dumnezeiesc prin ierarhii, preoții sau teologii investiți cu această putere.