Aaron

Categories:

Primul arhiereu instituit și sfințit prin ungerea cu mir, după porunca lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel pune în comparație preoția lui Hristos – după rânduiala lui Melchisedec – care este mântuitoare și veșnică, cu preoția – după rânduiala lui Aaron, temporala care nu putea desăvârși pe nimeni .