Adevăr

Categories:

Noțiune religioasă care exprimă realitatea divină ultimă, adică personalitatea lui Dumnezeu, a Cărui prezență este evidentă în creație și comunicată în revelație.

Adevărul  lui Dumnezeu este echivalent cu manifestarea ființei Sale personale inefabile, care face obiectul credinței, mântuirea fiind comuniunea efectivă cu misterul lui Dumnezeu revelat.