Antihrist

Categories:

Antihrist

Nume dat lui Satana și ereticilor;  om nelegiuit, vicios, pervers. Întâlnim prin această denumire omul care, sub masca credinței și a falsei evlavii, se dă drept Mesia ca să ademenească pe alții să-l urmeze și Demonul care, potrivit Apocalipsei, va veni la sfârșitul veacurilor încercând să dezlănțuie apostazia generală. Va fi învins ireversibil de către Hristos. Expresia nu se referă la cei necredincioși, ci la cei care au o credință potrivnică față de Hristos.