Avva ( Abba)

Categories:

Avva

Tată, Părinte – în aramaică.

În iudaism folosirea figurativă a cuvântului “abba” implica ideea unei re­lații strânse între Dumnezeu și Israel sau între Dumnezeu și cei drepți. Acest cuvânt Abba (Avva) – Părinte, este folosit de Mântuitorul în Grădina Ghetsimani, atunci când cere să treacă de la El paharul suferinței (Marcu 14,36) și de Sfântul Apostol Pavel, care arăta că cei care numesc pe Dumnezeu Abba (Avva), sunt cei înfiați prin har (Gal.4,6).