Catapeteasmă

Categories:

La evrei – Perdea care despărțea cele doua încăperi ale templului: Sfânta Sfintelor și restul templului. În Biserica ortodoxă – Perete de lemn sau de zid, împodobit cu icoane, care desparte altarul de naos.