Decalog

Categories:

Decalog

Denumire dată celor zece porunci ale lui Dumnezeu, date lui Moise pe Muntele Sinai, după scoaterea poporului evreu din robia Egiptului.