Defăimare

Categories:

Vorbire de râu, bârfire, ponegrirea cuiva, – atribuindu-i-se fapte nedemne.