Desăvârșire

Categories:

Desăvârșirea este un proces sinergetic, în care omul conlucrează cu harul lui Dumnezeu. Este un alt nume a ceea ce se numește mântuire sau îndumnezeire.