Deșertăciune

Categories:

Lucru sau faptă fără valoare morală, lucru lipsit de valoare.

 

Deșertăciunea deșertăciunilor Toate sunt deșertăciuni

Eclesiastul