Dogmă

Categories:

Adevăr de credință cuprins in Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție; doctrină de credință formulată în mod sinodal, în care Bise­rica recunoaște conținutul deplin și dezvoltarea ortodoxă a învățăturii apostolice, transmisă fie prin tradiția scrisă, fie prin cea orală. În vocabularul sinoadelor ecu­menice, dogma înseamnă expresia conciliară, autoritate obligatorie explicită, a credinței Bisericii.