Doxologie

Categories:

Rugăciune care  exprimă puterea si măreția lui Dumnezeu, în actul  liturgic, al omiliei și discursului teologic. Există diverse forme de rugăciune sau doxologie : de mul­tumire, de laudă, de mărturisire, de cerere, toate începând cu “Doxa Patri…”.(slavă) .  Cea mai înaltă expresie de laudă este însăși doxologia trinitară : “Că Ție se cuvine toată mărirea, cin­stea și închinăciunea, Tatălui si Fiului si Sfântului Duh”.