Parohia Afumați 1 Duhul Sfânt

Duhul Sfânt

Categories:

Duhul Sfânt

A treia per­soană a Sfintei Treimi, despre care articolul 8 din Simbolul de credință spune : “Cred și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci”. Ereziile pnevmatologice din primele secole, nu au contestat persoana Duhului Sfânt, ci divinitatea si deoființimea acesteia cu Tatăl. În iconografie este reprezentat printr-un porumbel, așa cum s-a arătat la botezul lui Iisus în Iordan, și prin limbi de foc, care s-au pogorât peste apostoli la Cincizecime.