Ecfonis

Categories:

Formulă rostuita de preot, cu care se încheie rugăciunile și ecteniile în slujbele ortodoxe.

Ex.: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui si Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor amin.