Enoriaș

Categories:

Persoană care ţine de o anumită parohie.