Jertfelnic

Categories:
Masă din altarul unei biserici creștine, pe care se aduce jertfă nesângeroasă a Noului Testament sub chipul pâinii și vinului la Sfânta Liturghie.